Europeisk havvind økte kapasiteten med 25 prosent i 2017

Publisert

2017 var et rekordår for havvind i Europa. Ifølge en pressemelding fra WIndEurope, en interesseorganisasjon for vindkraft, økte den europeiske havvind-kapasiteten med 3,1 GW i fjor. Dermed endte den totale kapasiteten på 15,8 GW, og det er en økning på 25 prosent.

Totalt ble 13 nye havvindparker ferdigstilt, og det inkluderer Hywind Scotland der norske Statoil har en fremtredende rolle.

Storbritannia og Tyskland sto for brorparten av den nye havvindkapasiteten med henholdsvis 1,7 GW og 1,3 GW.

Totalt har Europe nå mer enn 4.000 vindturbiner på havvind-prosjekter fordelt på 11 europeiske land. Tilsammen har de en installert kapasitet på 15,8 GW. I snitt har de nye turbinene en kapasitet på 5,9 MW, noe som er en 23 prosents økning sammenlignet med 2016.

- 25 prosents økning er spektakulært. Havvind er nå en naturlig del av kraftsystemet, og kostnadene har falt raskt, sier Giles Dickson, administrerende direktør i WindEurope.

Han tror på fortsatt kraftig vekst de nærmeste årene, men er bekymret for satsingen på mellomlang og lang sikt.

- Vi vil se ytterligere vekst i 2018 og 2019, men på lengre sikt er utsiktene for havvind usikker. Veldig få land har definert hvor mye de vil ha investert i frem til 2030, sier Dickson.