Europa investerte nesten 500 milliarder kroner i vindkraft i 2017

Publisert

Vindkraft vokser raskt i verden, og det satses også hardt i Norge. Frem til nå har vindkraften vært avhengig av subsidier for å tiltrekke seg investeringer, men vi står nå i brytningstiden der prosjekter planlegges med utgangspunkt i at subsidier ikke lengre blir nødvendig.

Nå forteller den europeiske vindkraftforeningen WindEurope at det i fjor ble gjort investeringer i vindkraft på nærmere 500 milliarder kroner i fjor.

- Europa investerte totalt 51,2 milliarder euro i vindkraft i 2017. Av det utgjorde nye vindkraftverk 22,3 milliarder euro, skriver WindEurope i en pressemelding.

Det tilsvarer omtrent 493,6 milliarder kroner totalt, og omtrent 215 milliarder kroner i nye vindkraftverk. Det er altså snakk om store tall, og investeringene økte med 9 prosent fra 2016-tallene.

Totalt gir investeringene i fjor 11,5 GW med ny vindkraftproduksjon

WindEurope Chief Policy Officer Pierre Tardieu:

- Med 51,2 milliarder euro utgjorde vindkraftinvesteringene mer enn halvparten av all investeringer i kraftnæringen i 2017, sier Pierre Tardieum, direktør for politikk i WindEurope.

Vindkraften er i ferd med å bli en moden energiteknologi, og det gjør det lettere å få inn investorer og finansiering av prosjektene.

Hele 20 forskjellige europeiske land har gjort investeringer i vindkraft, men det er Tyskland og Storbritannia som dominerer med omtrent halvparten av investeringene. WindEurope forteller også at Sør-Europa og Øst-Europa henger bak. Tilsammen står de bare for 16 prosent av fjorårets vindkraftinvesteringer.

På tross av de store tallene, tror WindEurope på enda større investeringer i år.

- Utsiktene for 2018 er gode og det forventes økte investeringer, sier Tardieu.

De mener alt ser bra ut frem til 2020, men at det er mer usikkerhet knyttet til hva som skjer etter 2020.