Europa implementerte 2,6 GW med ny havvind i 2018

Publisert

Europa økte havvind-kapasiteten med 2,6 GW, noe som tilsvarer en vekst på 18 prosent i 2018. Det forteller vindorganisasjonen WindEurope i en pressemelding.

Det må sies å være en kraftig vekst, men det er likevel litt lavere enn i 2017. Da økte kapasiteten med hele 25 prosent.

De 2,6 gigawattene med ny kapasitet kommer fra totalt 15 nye havvindparker. Storbritannia og Tyskland leder an med hele 85 prosent av den nye kapasiteten, hvorav Storbritannia sto for 1,3 GW og Tyskland for like under 1 GW.

Nå er det 105 europeiske havvindparker som er i drift fordelt på 11 land. Tilsammen har den en total kapasitet på 18,5 gigawatt. Det utgjør omtrent 10 prosent av Europas totale vindkraft. Resten er landbasert.

Når man snakker om havvind, deler man gjerne inn i bunnfast og flytende. Norske Equinor satser mest på flytende havvind. Dette er foreløpig dyrere og mer krevende enn bunnfast havvind, men samtidig er potensialet trolig større fordi det ikke er like vanskelig å finne egnede områder til å sette ut vindturbiner.

Størrelsen og kapasiteten på vindturbinene fortsetter også å øke. I snitt hadde havvindturbinene en kapasitet på hele 6,8 MW i fjor. Det er en økning på 15 prosent fra 2017. De største installerte vindturbinene har nå en kapasitet på 8,8 MW.

Til sammenligning har de største turbinene på land i Norge en kapasitet på 3,6 MW.

WindEurope skriver at det også er 6 havvindparker som er under utbygging, og at ytterligere 12 nye parker nådde beslutningsstadiet på tampen av fjoråret.

- Havvind representerer nå 2 prosent av all strømforbruk i Europa, og med alle prosjektene som er under utbygging og utvikling så vil dette tallet øke markant i tiden fremover, sier Giles Dickson, CEO i WindEurope.

Les mer: