CO2-PROBLEM: Det årlige CO2-utslippet fra Klemetsrudanlegget vil om ikke lenge ligge på cirka 400 000 tonn. Foto: Fredrik Drevon.
CO2-PROBLEM: Det årlige CO2-utslippet fra Klemetsrudanlegget vil om ikke lenge ligge på cirka 400 000 tonn. Foto: Fredrik Drevon.

EU-toppene bestiller ny klimastrategi

Publisert

EUs ledere vil ha på plass en ny strategi for langsiktige kutt i utslippene av klimagasser.

Stats- og regjeringssjefene ber EU-kommisjonen om å legge fram et forslag innen første kvartal neste år.

I den nye planen skal det legges en strategi for langsiktige kutt i utslippene av klimagasser. Strategien skal være i samsvar med Parisavtalen, men den må også ta hensyn til nasjonale planer, fastslår stats- og regjeringssjefene i en felles erklæring fra EU-toppmøtet i Brussel.

– Dette er et viktig skritt som vil sette hjulene i bevegelse for en styrking av EUs klimamål, sier Wendel Trio, europadirektør for klima i organisasjonen Climate Action Network.

Han mener EU må sette seg som mål å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader over førindustrielt nivå.

Parisavtalens mål er å begrense oppvarmingen til et nivå mellom 1,5 og 2 grader.

(©NTB)