EU tar nytt strupetak på gassen

Publisert

EU-kommisjonen vil høyst sannsynlig gå inn for å øke målet for energieffektivisering til 30 prosent. Det vil ramme gassmarkedet hardt.

Onsdag neste uke legger EU-kommisjonen fram «Vinterpakken», en omfattende samling med lover og reguleringer for energipolitikken fram mot 2030.

NTB har fått tilgang til lekkede dokumenter som viser at EU-kommisjonen legger opp til å øke målet for energieffektivisering fra 27 til 30 prosent og samtidig gjøre det bindende på EU-nivå.

Ifølge EU-kommisjonens egne beregninger vil skjerpingen føre til en reduksjon i gassimporten på hele 12 prosent innen 2030.

Ser «enorme fordeler»

EUs klimakommissær Miguel Arias Cañete har lenge vært klar på at målet for energieffektivisering bør strammes opp.

– Det er ikke nok med 27 prosent, og 30 prosent vil gi enorme fordeler, sa han på et arrangement i regi av nettavisa Politico i Brussel fredag.

Ingenting er sikkert før lovforslagene legges fram, men det skjerpede målet har bred støtte internt i EU-kommisjonen, og også energikommissær Maros Sefcovic stiller seg bak det, ifølge Arias.

– Jeg mener det vil bli en viktig del av pakken å gjennomføre et mer ambisiøst mål. Energieffektivisering er vinn– vinn, sa han.

Mindre penger på gass

Kommisjonen opplyser til NTB at energieffektivisering på 30 prosent vil føre til at EU bruker 70 milliarder euro mindre på import av gass i 2030 enn hva tilfelle hadde vært hvis målet ble stående på 27 prosent.

I de lekkede dokumentene framheves det samtidig at oppstrammingen vil være positiv for både sysselsetting og økonomisk vekst.

Vel så viktig er likevel den store avhengigheten mange europeiske land har til Russland som gassleverandør. EU har et eksplisitt mål om å gjøre avhengigheten av eksterne leverandører mindre.

Norge i skvis

For Norges del er utfordringen at gassmarkedet som helhet ligger an til å krympe. Det kan utløse et priskappløp mot bunnen hvis norske produsenter skal forsvare de markedsandelene de har i dag.

Skal norsk gass komme ut av skvisen, kan det enten skje ved at land vender ryggen til Russland som leverandør, eller ved at enda hardere tiltak settes inn for å få kullkraften ut av systemet.

Norge er i dag verdens tredje største gasseksportør og står for om lag 20 prosent av gassen som forbrukes i EU. (©NTB)