Arkivfoto.
Arkivfoto.

- Regjeringen gjør det vi kan for å ivareta norske interesser

Olje- og energiminister Tina Bru forstår at den norske vannkraftbransjen er bekymret for EU's nye klimaregler.

Publisert Sist oppdatert

EU har jobbet en stund med nye regler for hva som skal anses som bærekraftige energiformer. Det nye regelverket har en taksonomi der norsk vannkraft risikerer å bli definert som ikke bærekraftig.

Det har fått mange til å reagere kraftig, og det jobbes nå aktivt med å påvirke EU nå som saken er ute på høring.

I et skriftlig spørsmål til olje- og energiministeren, spør stortingsrepresentant Terje Halleland fra FrP hva som gjøres for å hindre at norsk vannkraft får stempelet« ikke bærekraftig».

I et lengre svar forklarer olje- og energiminister Tina Bru bakgrunnen for forslaget, og

- Europakommisjonen la i mars 2018 frem en handlingsplan for finansiering av bærekraftig vekst. Hovedmålene i handlingsplanen er å dreie privat kapital over mot mer bærekraftige investeringer. Dette er et viktig virkemiddel i Europa i tilknytning til "European Green Deal". Det ble gitt et generelt innspill fra norsk side på dette arbeidet sommeren 2020, skriver Bru.

Hun viser til at det supplerende regelverket med taksonomien er ute på høring, og at regjeringen vil komme med høringsuttalelse.

Det forberedes nå et norsk formelt innspill

Tina Bru

- Norske myndigheter har formidlet synspunkter knyttet til den pågående høringssaken, og fremmer norske perspektiver og interesser, både overfor flere deler av Europakommisjonen, og medlemsland med interesser som oss. Det forberedes nå et norsk formelt innspill til denne høringen, skriver Bru.

Samtidig påpeker hun at det foreslåtte regelverket ikke vil stemples som ikke bærekraftig, men at det gjenstår noe usikkerhet rundt hvilke konsekvenser det blir når de endelig vedtatte reglene skal tolkes.

Det er ikke nå grunnlag for å trekke slutning om at vannkraft ikke vil anses som bærekraftig under det kommende regelverket

Tina Bru

- Det er ikke nå grunnlag for å trekke slutning om at vannkraft ikke vil anses som bærekraftig under det kommende regelverket. Det er for tidlig å si noe om hvordan de endelige, supplerende kriteriene vil bli seende ut, og hvordan de blir fortolket , skriver Bru.

Hun påpeker at den norske regulerbare vannkraften er et viktig konkurransefortrinn for Norge, og at det er noe regjeringen tar på alvor.

- Jeg kan likevel forstå bekymringene til den norske vannkraftbransjen, og kan forsikre om at regjeringen nå gjør det vi kan for å ivareta norske interesser, skriver Bru.

Her kan du lese spørsmålet og svaret i sin helhet på Stortinget.no.

Powered by Labrador CMS