EU strever med å nå mål for energisparing

Publisert

Energibruken går i feil retning i EU. Avstanden til sparemålet for 2020 har økt.

EUs medlemsland hadde i 2016 et totalt energiforbruk på 1.543 millioner tonn oljeekvivalenter, ifølge ferske tall fra EUs statistikkbyrå Eurostat.

Forbruket lå dermed 4 prosent høyere enn målet for 2020 etter to år på rad med økning.

De siste ti årene har energiforbruket gått ned i de fleste medlemslandene. Unntakene er Estland og Polen, som begge har hatt økende energiforbruk.

Også Norge beveger seg i feil retning. Her har energiforbruket økt med 2,8 prosent de siste ti årene.

(©NTB)