- EU stiller vannkraften i et veldig underlig lys

Småkraftforeninga frykter at vannkraften får dyrere finansiering enn sol og vind som følge av EU's nye klimaregler.

Publisert

EU har lagt frem forslag til nye klimaregler, og de får den norske vannkraftbransjen til å steile. For hvis EU får det som de vil, blir ikke vannkraft regnet som bærekraft. Det blir derimot vindkraft og solenergi.

Poenget er at det du risikerer at du står med en konsesjon fra NVE og så sitter det en bærekraftsansvarlig i en bank i Luxemburg og sier at du ikke får finansiering

Knut Olav Tveit

- Poenget er at det du risikerer at du står med en konsesjon fra NVE og så sitter det en bærekraftsansvarlig i en bank i Luxemburg og sier at du ikke får finansiering, sier Knut Olav Tveit, daglig leder i Småkraftforeninga.

Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga er bekymret for hva EU's nye klimaregler vil gjøre med vannkraftens finansieringskostnader.
Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga er bekymret for hva EU's nye klimaregler vil gjøre med vannkraftens finansieringskostnader.

Han forklarer det med at alle energiprosjekter i praksis lånefinansieres, og at bærekraftige fornybarinvesteringer for langt bedre rente enn investeringsprosjekter som ikke anses som bærekraftige. Det har veldig mye å si for en kapitalkrevende næring som vannkraft.

Det er heller ingenting som tyder på at dette er et arbeidsuhell som raskt kan rettes opp.

- Det har vært verre på en versjon tidligere i høst, sier Tveit.

Da ville EU i praksis forby utbygging av småkraft, og legge strenge reguleringer på alt annet enn det Tveit beskriver som flikking på eksisterende vannkraftverk. Det har EU gått bort fra i det siste forslaget, men fortsatt er det et problematisk skille mellom vannkraft på den ene siden, og vind- og solkraft på den andre.

- EU stiller vannkraften i et veldig underlig lys, sier Tveit.

Tveit viser til at Norge har implementert vanndirektivet fra EU på en god måte i Norges konsesjonssystem.

De kravene EU stiller, de møter vi med glans

Knut Olav Tveit

- De kravene EU stiller, de møter vi med glans, sier Tveit.

Det hjelper ikke mye hvis finansieringen blir for dyr. Da vil investorene trekke mer mot vindkraft og solenergi enn vannkraft - fordi det blir mer lønnsomt.

Powered by Labrador CMS