EU sår tvil om CO2-rensing

Publisert

EU-kommisjonen mener potensialet er svekket for storstilt utbygging av anlegg for fangst og lagring av CO2.

Fangst og lagring av CO2, såkalt CCS, ble tidligere sett på som en viktig mulighet for kraftprodusenter og kraftintensiv industri. Men i dag framstår potensialet som redusert, skriver EU-kommisjonen i sitt forslag til ny langtidsstrategi for klimapolitikken i EU.

Den viktigste grunnen er at fornybar energi bygges ut langt raskere enn tidligere antatt.

Men CCS er likevel nødvendig, spesielt i kraftintensiv industri, og i en overgangsfase også for produksjon av utslippsfritt hydrogen, understrekes det. Kommisjonen løfter derfor fram CCS som det ene av sju hovedvirkemidler hvis EU skal bli klimanøytralt innen 2050.

Bellona, som lenge har gått i bresjen for en satsing på CCS i Norge og EU, mener langtidsstrategien alt i alt er positiv.

– Alt tyder på at karbonfangst og -lagring fortsatt vil være det desidert viktigste tiltaket for industri som sement, stål og kjemisk industri, sier seniorrådgiver Olav Øye.

Han mener EU sannsynligvis må ta i bruk CCS i en størrelsesorden på flere hundre millioner tonn i året.

(©NTB)

  • EU-kommisjonen la onsdag fram et forslag til ny langtidsstrategi for klimapolitikken i EU.
  • I forslaget går EU-kommisjonen inn for et skjerpet mål om kutt i utslippene av klimagasser på 45 prosent innen 2030, sammenlignet med utslippsnivået i 1990. EUs mål er i dag at utslippene skal kuttes med 40 prosent innen 2030.
  • EU-kommisjonen anbefaler samtidig at EU bør gå inn for klimanøytralitet innen 2050. Klimanøytralitet vil si at alle gjenværende utslipp av klimagasser nulles ut. EUs mål er i dag at utslippene skal kuttes med minst 80 prosent innen 2050.
  • Det blir nå opp til EU-parlamentet og EUs medlemsland å endelig avgjøre hvilke klimamål EU skal ha.