SPITSBERGEN  20100613.En isbjørn går over isen ved Phippsøya, en av Sjuøyane nord for Nordaustlandet på Svalbard søndag 13. juni. På Svalbard er det ca 3000 isbjørner. Nå på forsommeren har de gode jaktmuligheter, og de må benytte sjansen til å fange sel før isen smelter for sommeren.Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix
SPITSBERGEN 20100613.En isbjørn går over isen ved Phippsøya, en av Sjuøyane nord for Nordaustlandet på Svalbard søndag 13. juni. På Svalbard er det ca 3000 isbjørner. Nå på forsommeren har de gode jaktmuligheter, og de må benytte sjansen til å fange sel før isen smelter for sommeren.Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

EU-parlamentet kan gå inn for totalforbud mot oljeboring i Arktis

Publisert

EU-parlamentet skal ta stilling til et krav om totalforbud mot utvinning av olje og gass i Arktis. Norske aktører er i intens aktivitet for å stoppe det.

Det er en resolusjon om EUs Arktis-politikk som har fått varsellampene til å blinke rødt i Norge.

Teksten skal opp til avstemning i plenum i EU-parlamentet tirsdag 14. mars. I ett av punktene heter det at EU-parlamentet oppfordrer EU-kommisjonen og medlemsstatene til å "arbeide i internasjonale fora for et framtidig totalforbud mot utvinning av arktisk olje og gass".

– Det er veldig alvorlig for Norge, sier Anniken Huitfeldt (Ap), som leder Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

Hun var selv i samtaler med flere EU-parlamentarikere om saken da hun besøkte Brussel denne uka.

Øverste prioritet

Saken har stått øverst på EU-delegasjonens prioriteringsliste, opplyser europaminister Frank Bakke-Jensen (H).

– Delegasjonen har jobbet systematisk og bredt med å fremme våre synspunkter i Brussel. Vi håper å se resultatet av denne innsatsen når saken nå skal behandles, sier Bakke-Jensen.

Huitfeldt forteller at hun måtte tegne og forklare da hun besøkte Brussel.

– Når folk lenger sør hører Arktis, ser de for seg is og isbjørner, sier Huitfeldt.

– Det var viktig for meg å forklare forskjellen på isfrie områdene langs norskekysten og Alaska. Det krever en del å fortelle hva som er realitetene langs norskekysten sammenlignet med andre deler av Arktis, sier hun.

Overrasket Norge

Resolusjonsteksten så lenge nokså uproblematisk ut for Norge. Men helt mot slutten av komitébehandlingen ble et sett med radikale nye forslag lagt på bordet, blant annet av den populistiske Femstjernersbevegelsen.

Målet om full stans i oljeboringen i nord gjentas to steder i resolusjonen.

De nye forslagene skled igjennom med bredt flertall da komitéinnstillingen ble vedtatt 31. januar og skal ha kommet som en overraskelse både på observatører og mange parlamentarikere.

– Jeg tror nok det hos mange av representantene er en erkjennelse av at det er gjort en feil her, og at den må rettes opp, sier administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass.

Lobbykampanje

Ifølge Schjøtt-Pedersen har Norsk olje og gass har vært i kontakt med flere folkevalgte i EU-parlamentet for å forsøke å få dem på andre tanker.

Også Nord-Norges Europa-kontor har spilt en aktiv rolle i lobbykampanjen, og saken har vært tema for en rekke møter mellom EU-parlamentarikere og norske politikere og diplomater.

Schjøtt-Pedersen påpeker at full oljestans nord for polarsirkelen også ville rammet leveransene til EU hardt.

– Hvis man legger til grunn at det ikke skal være oljeaktivitet i Arktis i det hele tatt, så snakker man om et område fra Mo i Rana og nordover, sier han.

Ikke bindende

Resolusjonen ikke er bindende. Det betyr at den kun er som en meningsytring å regne. Den er ikke et uttrykk for EUs offisielle politikk.

Huitfeldt sier hun likevel er urolig. Hun frykter at resolusjonen kan bli fulgt opp av EU-kommisjonen og EUs medlemsland.

– Slike tekster får betydning i andre forhandlinger, sier hun.

Etter det NTB forstår, skal det mye til for å få enkeltelementer i resolusjoner endret i plenum. Teksten skal i utgangspunktet vedtas i sin helhet.

(©NTB)