EU-parlamentet går inn for skjerpede energimål

Publisert

EU-parlamentet tar til orde for å heve målene for energisparing og fornybar energi til 35 prosent.

EU har i dag et indikativt mål om energieffektivisering på 27 prosent innen 2030. EU-kommisjonen foreslo i 2016 å skjerpe dette til 30 prosent og samtidig gjøre det bindende på EU-nivå.

Nå går de folkevalgte i EU-parlamentet inn for å skjerpe målet ytterligere til 35 prosent. Det skal fortsatt være bindende.

EU-parlamentet vil i tillegg ha et mål om 35 prosent fornybar energi innen 2030. Her har EU-kommisjonen foreslått et nivå på 27 prosent.

Saken går nå videre til trepartssamtaler der EU-parlamentet må forhandle fram et endelig kompromiss med EU-kommisjonen og EUs ministerråd.

Energiministrene vil høyst sannsynlig ikke støtte så kraftige skjerpinger som EU-parlamentet legger opp til. I sin egen behandling av saken har ministrene støttet EU-kommisjonens forslag om 27 prosent fornybar energi innen 2030. De har også støttet skjerpingen av målet for energisparing til 30 prosent, men samtidig foreslått å stryke ordet «bindende» fra vedtaket.

Det siste målet er følsomt for olje- og gassnæringen i Norge fordi økt energisparing kan dempe behovet for import av norsk gass.

EUs klimakommissær Miguel Arias Cañete er storfornøyd med EU-parlamentets vedtak. «Forhandlingene blir ikke enkle, men EU-kommisjonen vil gjøre sitt ytterste for å legge til rette for en ambisiøs avtale», skriver Arias på Twitter.

(©NTB)