EU-parlamentarikere vil ha strengere mål for energisparing

Publisert

EU-parlamentets industri- og energikomité går inn for et bindende mål om energisparing på 40 prosent innen 2030. Et slikt mål vil ramme gassmarkedet hardt.

EU-kommisjonen foreslo i fjor høst å skjerpe målet for energieffektivisering fra 27 prosent til 30 prosent og samtidig gjøre det bindende på EU-nivå.

Det er ikke nok, mener EU-parlamentets industri- og energikomité, som i stedet går inn for et bindende mål om energieffektivisering på 40 prosent. EU-parlamentet har også tidligere tatt til orde for en slik skjerping av målet.

– Europa må gjøre mer. Europa må ha høyere ambisjoner innen fornybar energi for å oppfylle forpliktelsene i Parisavtalen, bekjempe klimaendringene og gå i front i det grønne skiftet, sier spanske José Blanco Lopez, som har vært saksordfører.

Saken går nå videre til behandling i plenum i EU-parlamentet.

Etter plenumsbehandlingen må EU-parlamentet forhandle seg fram til et endelig forlik med EU-kommisjonen og EUs ministerråd, som høyst sannsynlig ikke vil godta en skjerping til 40 prosent. Energiministrene har gått inn for et nivå på 30 prosent, men samtidig foreslått å stryke ordet «bindende» fra vedtaket.

Spørsmålet er følsomt for petroleumsnæringen i Norge fordi økt energisparing kan dempe behovet for import av norsk gass.

EU-kommisjonens egne analyser viser at en skjerping av sparemålet til 40 prosent vil kunne føre til et kutt i det totale gassforbruket på rundt 35 prosent fram mot 2030.

(©NTB)