Etterforskningen av Statoil er stanset

Publisert

Risikerte milliardbot for manipulering av pris.

EU-kommisjonens konkurranseorgan har stanset undersøkelsen av mulig manipulasjon av referanseprisen på råolje. Statoil var blant selskapene som ble etterforsket og risikerte milliardbot.

Statoil har fått bekreftet at selskapet ikke lenger er gjenstand for etterforskning, og dette omfatter også etterforskningen som var knyttet til prisrapportering på etanol, opplyser det norske selskapet i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Kommisjonen bekrefter

NTB får bekreftet at EU-kommisjonen har stanset granskningen av manipulasjon av råoljeprisen.

– Kommisjonen fokuserer på atferd innen referansepriser i etanolsektoren. Kommisjonen undersøker for øyeblikket ikke atferd som gjelder referansepriser for råoljesektoren, forteller en talsperson.

Etter hva NTB forstår, vil kommisjonen ikke fortsette undersøkelsene som gjelder de allerede undersøkte oljeselskapene, og den nåværende etterforskningen dreier seg kun om etanol fra biomasse som har blitt blandet i bensin og brukt som biodrivstoff for kjøretøy.

 • Statoil tilbyr sluttpakke til alle ansatte
 • Razzia i 2013

  Det var i mai 2013 at ansatte fra EFTAs overvåkingsorgan ESA og det norske Konkurransetilsynet troppet opp hos Statoil. Bakgrunnen var mistanke om at selskapet har manipulert prisene i markedene for råolje og raffinerte oljeprodukter. Statoil ble mistenkt for brudd på det såkalte kartellforbudet i EØS-avtalens artikkel 53. Shell og BP ble også mistenkt i saken.

  Statoil var mistenkt for siden 2002 å ha gitt misvisende informasjon til selskapet Platts, som utarbeider prisindekser for energimarkedene.

  Risikerte milliardbot

  Statoil risikerte en bot på opptil 10 prosent av foretakets omsetning året før, noe som ville utgjøre vel 70 milliarder kroner.

  – Statoil har helt siden inspeksjonen i mai 2013 hevdet at selskapet ikke har deltatt i noen form for prismanipulasjon. Etter inspeksjonen har selskapet arbeidet aktivt for å framskaffe all informasjon og dokumentasjon som EU-kommisjonen har etterspurt, heter det i en uttalelse.

  – Statoil er tilfreds med at undersøkelsen nå er stanset, noe som bekrefter den oppfatning Statoil har hatt av saken, skriver oljeselskapet videre.