EU og Norge inviterer til internasjonal konferanse om CO2-rensing

Publisert

EUs klimasjef Miguel Arias Cañete forteller at han har tatt initiativ til en stor internasjonal konferanse i Norge i september om fangst og lagring av CO2.

– Fangst og lagring av CO2 er grunnleggende viktig hvis vi skal oppnå klimanøytralitet. Vi kan ikke nå målene i Parisavtalen uten dette, sier Cañete til NTB.

Han hadde tirsdag et timelangt bilateralt møte med Norges olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp). Der var fangst og lagring av CO2, såkalt CCS, et hovedtema.

Freiberg er glad for initiativet Cañete nå har tatt til en CCS-samling i Norge.

– En slik konferanse gir oss mulighet til sammen å identifisere gjenstående hindringer, sier han.

Freiberg mener drahjelp fra EU er helt avgjørende hvis vi skal lykkes med CCS her til lands. Målet er å få på plass et samarbeid mellom flere europeiske land, med økonomisk støtte fra EUs nye investeringsfond for klimatiltak.

Dette fondet skal være klart til å begynne å dele ut penger i 2020, opplyser Cañete. Han mener EU har en plikt til å finansiere CCS.

– Det blir et betydelig fond. Så pengene kommer til å være der, forsikrer han, dog uten å nevne det norske prosjektet direkte.

På norsk side er en investeringsbeslutning ventet i 2020 eller 2021.

(©NTB)