German chancellor Angela Merkel, front, and French President Emmanuel Macron, right, leave after the signing of a new Germany-France friendship treaty at the historic Town Hall in Aachen, Germany, Tuesday, Jan. 22, 2019. The new Treaty of Aachen is the succession of the 1963 Elysee Treaty signed by West German Chancellor Konrad Adenauer and the then French President Charles de Gaulle. (AP Photo/Martin Meissner)
German chancellor Angela Merkel, front, and French President Emmanuel Macron, right, leave after the signing of a new Germany-France friendship treaty at the historic Town Hall in Aachen, Germany, Tuesday, Jan. 22, 2019. The new Treaty of Aachen is the succession of the 1963 Elysee Treaty signed by West German Chancellor Konrad Adenauer and the then French President Charles de Gaulle. (AP Photo/Martin Meissner)

EU-kompromiss om gassrørledningen Nord Stream 2

Publisert

EUs medlemsland har stilt seg bak et fransk-tysk kompromissforslag om den kontroversielle gassrørledningen Nord Stream 2.

Enigheten gjelder endringer i EUs gassdirektiv som er ment å gi Brussel større kontroll over nye gassrørledninger mellom EU og naboland. Men kompromisset innebærer at det fortsatt er Berlin som vil ha hovedansvaret for Nord Stream 2, som skal frakte gass direkte fra Russland til Tyskland under Østersjøen.

Det fransk-tyske kompromisset går ifølge nyhetsbyrået AFPs opplysninger ut på at oppfølging og overvåking av gassrørledningen skal ligge hos medlemslandet med «territoriet og det tilhørende territorialfarvannet der den første sammenkoblingen er plassert». Den første sammenkoblingen for Nord-Stream 2 ligger i Tyskland.

Russlands statlige energibyrå Gazprom står sentralt i prosjektet.

Flere EU-land i øst har vært svært kritiske til Nord Stream 2. Bekymringen har blant annet vært at rørledningen vil gjøre det mulig for Russland å øke presse på Ukraina fordi russerne ikke lenger vil være avhengige av Ukraina som transittland for gass som går til europeiske markeder.

Tysklands statsminister Angela Merkel har på sin side insistert på at gassrørledningen utelukkende er et økonomisk prosjekt.

EUs medlemsland må nå gå i forhandlinger med EU-parlamentet om en endelig beslutning i saken.

(©NTB)