Før EU åpner pengesekken for gjenreisning av økonien etter koronakrisen, la kommisjonen og Ursula von der Leyen torsdag fram noen retningslinjer for kursen de ønsker å stake ut med investeringene fra gjenreisingsfondet.
Før EU åpner pengesekken for gjenreisning av økonien etter koronakrisen, la kommisjonen og Ursula von der Leyen torsdag fram noen retningslinjer for kursen de ønsker å stake ut med investeringene fra gjenreisingsfondet.

EU-kommisjonen vil ha tre millioner ladepunkter

Del av den grønne omstillingen som må skje innen 2030.

Publisert

EU har behov for tre millioner ladepunkter og 1000 hydrogenstasjoner for utslippsfrie kjøretøy innen 2030 som en del av grønn omstilling, mener kommisjonen.

I kommisjonens strategi for bærekraftig vekst er målet at halvparten av ladestasjonene og hydrogenstasjonene skal på plass innen 2025. Dette trekkes fram som ett av flere «flaggskip» i strategien, som ble presentert torsdag.

Retningslinjer

Ved hjelp av gjenreisingsfondet medlemslandene er enige om, skal disse flaggskipene gi merkbare forbedringer for økonomien og borgerne i hele unionen, heter det. Strategien skal være retningsgivende for hvordan pengene fra fondet skal brukes.

- Fondet er vårt viktigste verktøy for å gjøre de akutte utfordringene fra koronapandemien om til langsiktige muligheter. Medlemsstatene trenger retningslinjer for å sikre at 672 milliarder euro investeres for å takle den umiddelbare gjenreisingen i tillegg til langsiktig bærekraft og inkluderende vekst, sier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

Fondet utgjør brorparten av gjenreisingspakken på 750 milliarder euro – rundt 8.000 milliarder kroner – som de 27 EU-landene ble enige om på toppmøtet i sommer, og som skal behandles i EU-parlamentet i høst.

Digital kompetanse

I tillegg til grønn omstilling er digital omstilling ett av kommisjonens overordnende mål, og det gjenspeiles også i flaggskipene.

Blant satsingsområdene er ren energi, energisparende renovering av offentlige og private bygg, bredbåndsutbygging og modernisering av digitale tjenester. Kommisjonen ber medlemslandene sørge for at en digital identifiseringsløsning, om talt som e-ID, innføres innen 2025.

Industrielle data, skytjenester og mindre energikrevende prosessorer er også på listen.

Det siste flaggskipet er styrking av digital kompetanse. Ifølge kommisjonen manglet fire av ti fortsatt grunnleggende digital kompetanse i fjor. Målet er å redusere det til tre av ti i løpet av de neste fem årene.

(©NTB)