Foto: AP Photo/Ronald Zak
Foto: AP Photo/Ronald Zak

EU risikerer å bomme på klimamålene

EUs medlemsland har lagt fram forslag til nasjonale planer for å oppfylle klimamålene for 2030. Men planene er for svake, advarer EU-kommisjonen.

Publisert

EU-kommisjonen har nå gjennomgått utkast fra samtlige medlemsland til nasjonale energi- og klimaplaner for årene fram mot 2030.

Konklusjonen er urovekkende. Hvis dette er alt medlemslandene er villige til å bidra med i innsatsen, kan EUs 2030-mål ryke.

Tiltakene som varsles i de nasjonale planene, vil ifølge EU-kommisjonens beregninger gi et kutt på 28 prosent i utslippene fra ikke-kvotepliktig sektor, det vil si den sektoren som ligger utenfor systemet for handel med klimakvoter mellom bedrifter i EU.

Det er 2 prosentpoeng for lite til å oppfylle EUs vedtatte mål, som er et kutt på 30 prosent i ikke-kvotepliktig sektor.

Samtidig risikerer EU å bygge ut for lite fornybar energi. EUs mål er en fornybarandel på 32 prosent innen 2030. Men tiltakene som varsles i de nasjonale planene, er bare nok til å nå mellom 30,4 og 31,9 prosent.

Energisparingen går heller ikke raskt nok. Mens EU har satt seg som mål å kutte energiforbruket med 32,5 prosent innen 2030, vil de nasjonale planene gi et kutt på mellom 26,5 og 30,7 prosent, målt i sluttforbruk.

(©NTB)