Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga er frustrert over at WWF har påvirket EU til å diskriminere vannkraften i sine nye klimaregler.
Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga er frustrert over at WWF har påvirket EU til å diskriminere vannkraften i sine nye klimaregler.

- Det er WWF som står bak dette

Småkraftforeninga er skuffet over miljøorganisasjonens kamp mot vannkraften.

Publisert Sist oppdatert

EU er i ferd med å etablere nye klimaregler, og forslaget som nå ligger til behandling har fått vannkraftbransjen til å reagere kraftig. Det er fordi det legges opp til et skille der solkraft og vindkraft vil regnes som fullverdig miljøvennlig og bærekraftig, mens vannkraft ikke får den samme statusen.

Det kan få store konsekvenser for norsk vannkraft ettersom denne statusen hos EU vil påvirke hvor gode lånebetingelser vannkraftverkene kan få når de skal oppgradere, utvide eller bygge nye vannkraftverk.

I et intervju med enerWE nylig uttrykte daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga bekymring for dette.

- Poenget er at det du risikerer at du står med en konsesjon fra NVE og så sitter det en bærekraftsansvarlig i en bank i Luxemburg og sier at du ikke får finansiering, sa Tveit.

Han forteller videre at dette gjør at EU og Norge ikke lenger er samstemte i et spørsmål som er veldig viktig for det grønne skiftet og satsingen på fornybar energi.

- EU vil noe, og Norge vil noe annet, sier Tveit.

Han legger til at deres svenske kollegaer er like frustrerte som de er.

- WWF står bak

Mange lurer på hvordan EU kan gå denne veien, og hvordan de kan diskriminere vannkraften på denne måten. Det har Tveit en klar formening om.

- Vi har fått fra flere kanaler at det er WWF som står bak dette, sier Tveit.

Det inkluderer deres folk som jobber med dette i Brussel.

Han er svært skuffet over at miljøorganisasjonen på denne måten stikker kjepper i hjulene for vannkraften.

Vi hadde forventet drahjelp fra WWF, og ikke det motsatte.

Knut Olav Tveit

- Vi hadde forventet drahjelp fra WWF, og ikke det motsatte, sier Tveit.

WWF bekrefter

Når enerWE tar kontakt med WWF Norge, får vi en bekreftelse på at de som organisasjon har jobbet for endringen som EU nå foreslår.

WWF Europa har anbefalt at EUs finansielle institusjoner ikke skal finansiere nye vannkraftutbygginger.

Ragnhild Waagaard

- WWF Europa har anbefalt at EUs finansielle institusjoner ikke skal finansiere nye vannkraftutbygginger, men heller brukes på å oppgradere eksisterende vannkraftverk, sier Ragnhild Waagaard, seniorrådgiver klima og energi i WWF Norge til enerWE.

Hun presiserer at de i Norge ikke er like negative til vannkraft som resten av WWF i Europa.

- Mens WWFs Europakontor sier nei til all ny vannkraft, er ikke den globale og norske synet på all ny vannkraft like strengt. Likevel stiller vi oss bak deres bekymringer og behovet for å holde tilbake på ny vannkraftutbygging på kontinentet, sier Waagaard.

Waagaard presiserer at WWF ikke står bak EU-forslaget, men at de har gitt sine innspill til taksonomitiseringen.

Hun forklarer at det står ekstremt dårlig til med tilstanden i europeiske ferskvannssystemer, og viser til svært dårlig oppførsel fra vannkraftindustrien i andre land i Europa.

På spørsmål fra enerWE om hvorfor WWF er så opptatt av hvordan vannkraften ødelegger naturen, mens de tilsynelatende ikke er like opptatt av tilsvarende problemstillinger knyttet til vindkraften, sier hun at det er en feil forståelse av hva WWF mener.

WWF i Norge har jobbet med naturkriterier for vindkraft og skal også se på ny politikk for vannkraften

Ragnhild Waagaard

- Enklest sagt er det vi prøver på, at naturen skal ha det bra. WWF i Norge har jobbet med naturkriterier for vindkraft og skal også se på ny politikk for vannkraften. Vi synes vektingen i Norge er rar; vindkraften har fått mye motstand, mens annen arealbruk ikke møter samme motstand. Det betyr ikke at vi sier nei til vannkraft og ja til vind, sier Waagaard.

Powered by Labrador CMS