- Etterspørselen øker mer enn forventet, spesielt i Europa og USA

Publisert

Den globale etterspørselen etter olje stiger mer enn den har på to år, skriver Bloomberg denne uken. De viser til en ny prognose fra International energy Agency (IEA).

- Etterspørselen øker mer enn forventet, spesielt i Europa og USA, skriver IEA i sin månedlige rapport.

De viser til at lagrene med rafinert drivstoff i utviklingslandene nå nærmer seg de siste fem årenes gjennomsnitt, og at de raskt kan falle under dette nivået.

- Basert nye veddemål fra investorer, forventes det at markedet strammer seg til, og at prisene vil stige, om enn noe moderat, skriver IEA.

Blomsberg viser også til at OPEC greier å gjennomføre sine kutt. Nå er de oppe på 82 prosent av de lovede kuttene, opp fra 75 prosent for en måned siden. Alle ti partnerne som har inngått kuttavtaler har levert på sine planlagte kutt, og det er første gang siden avtalen ble inngått i januar.

Det forventes likevel ikke at lagrenes beholdning vil bli dramatisk redusert, hverken i år eller neste år.