– Kraftsystemet vil være ryggraden i nullutslipps-samfunnet

Ny rapport mener det er mulig for verden å bli et nullutslippssamfunn i 2050.

Publisert

Nullutslippssamfunnet i 2050 er mulig, og vil koste under en halv prosent av globalt nasjonalprodukt, men det krever handling før 2030. Det viser en ny rapport fra ETC, the Energy Transition Commission, som Statnett henviser til i en pressemelding.

Statnett trekker frem at grønn elektrifisering er det overlegent viktigste tiltaket for å klare dette.

I rapporten poengteres det at 80 prosent av globalt energiforbruk i 2050 kan komme fra grønn strøm og hydrogen, mot 80 prosent fossilt i dag.

Dette vil kreve minst en firedobling av dagens kraftsektor og en økning av produksjonskapasitet på 5-6 ganger den takten vi ser i dag. Nullutslipp vil samtidig kreve en massiv satsing på hydrogen, som blant annet kan brukes som drivstoff innen shipping.

I sum vil dette innebære en fundamental endring av det globale energisystemet, men beregningene i rapporten viser at det vil koste mindre enn 0,5 prosent av verdens samlede nasjonalprodukt i 2050.

I fremtiden vil grønn elektrisitet bli verdens viktigste energibærer, men det krever et kraftsystem som kan balansere store volumer og svingninger, og det er nettopp hva vi nå lager

Auke Lont

– Kraftsystemet vil være ryggraden i nullutslippssamfunnet, og denne rapporten viser hvorfor. I fremtiden vil grønn elektrisitet bli verdens viktigste energibærer, men det krever et kraftsystem som kan balansere store volumer og svingninger, og det er nettopp hva vi nå lager, sier Auke Lont, konsernsjef i Statnett og medlem av ETC.

ETC er en koalisjon av 45 ledere fra globale energiselskaper, industribedrifter, finansinstitusjoner og miljøorganisasjoner. Blant medlemmene er selskaper som:

 • Statnett
 • Shell
 • BP
 • Ørsted
 • Vattenfall
 • Allianz
 • EBRD
 • Rocky Mountain Institute
 • Tata Group
 • Volvo Group
 • Rio Tinto, Bank of America
 • Development Reserch Center of the State Council of China
 • World Resources Institute

ETC-rapporten beskriver tre avgjørende aksjoner før 2030:

 • Øk innfasingen av etablerte nullutslippsteknologier som grønn elektrisitet.
 • Skap de rette incentivene, som karbonprising (herunder karbongrenseskatt, slik EU foreslår), mandater og regulering.
 • Sørg for at lovende nye teknologier som grønn hydrogen, CCS og bærekraftig bio er klare for markedet senest ved utløpet av dette tiåret.

Rapporten understreker også behovet for å overkomme «høna-og-egget»-problemer gjennom koordinert innsats og utstrakt samarbeid langs verdikjeder, slik at etterspørsel og tilbud drar hverandre opp og kostnadene reduseres raskt gjennom skalafordeler.

Det er mulig å nå nullutslippsøkonomien innen 2050, men null må bety null

Adair Turner

– Det er ingen tvil om at det både teknisk og økonomisk er mulig å nå nullutslippsøkonomien innen 2050, men null må bety null, og ikke en plan som baserer seg på permanente og omfattende bruk av CO2-sertifikater. Handling i det kommende tiåret er avgjørende – ellers vil det være for sent, sier Lord Adair Turner, som leder ETC.

Her kan du laste ned og lese ETC-rapporten.