Vær oppmerksom og hold pusten!

Egen foreskrift for aerosolbeholdere fordrer godkjente sikkerhetsdatablader og etiketter med informasjon om farer og håndtering.

Den første sprayboksen eller aerosolbeholder, som det heter på fagspråket, ble patentert allerede i 1927. Og det av den norske ingeniøren Erik Rotheim. Flasken ble også patentert i USA og senere solgt for billige 100.000 til et amerikansk selskap.

I dag bruker vi sprayflasker hjemme og på jobben, enten til vindusvasken eller WD-40 aka «verktøykasse på boks». Det er enkle produkter å bruke som ofte gir gode resultater.

Helsefarlig innhold

Norge har en egen forskrift fra 1996 om aerosolbeholdere. Formålet er å sikre at aerosolbeholdere konstrueres, produseres, fylles, kontrolleres og merkes på en forsvarlig måte. Slik forbygges skade på liv, helse, miljø og materielle verdier.

Noen produsenter anbefaler deg å holde pusten når du skal bruke slike aerosolflasker. Da de fleste produktene inneholder farlige konsentrerte kjemikalier og disse dusjes ut i lufta som vi puster inn. En trenger ikke å ha doktorgrad eller være lungelege for å forstå at det er helsefarlig. Et søk på nettet gir deg raskt en oversikt over konsekvenser på eksponering. Skremmende fakta!

Derfor er det greit å få kyndig hjelp. Og her kan Essenticon hjelpe deg! Teamet med erfarne personer har klassifisert aerosol produkter i 20 år og hjelper produsenter med å levere godkjente sikkerhetsdatablader og etiketter med informasjon om farer og håndtering