Fosfor finnes i alt vi produserer på jorden
Essenticon Thomas Meinich Andreassen Foto: Essenticon

Fosfor er livsviktig! Snart går vi tom.

Hva gjør vi når vi om kun få tiår begynner å gå tom for et av våre viktigste grunnstoffer?

Kjemikalier er byggesteinene for alt – både det levende og det som ikke lever. Vi omgir oss med kjemikalier overalt hver dag – i klær, kosmetikk, mobiltelefoner, emballasje til mat. Et av de viktigste grunnstoffene er fosfor – P – et livsviktig mineral og en byggestein for kroppen vår.

Visste du at…

Visste du at en av hovedingrediensene i mineralgjødsel, populært kalt kunstgjødsel, er fosfor? Visste du at det utvinnes fra stein i gruver som nå kun finnes i fem land. Visste du at verden begynner å gå tom for denne produksjonen om kun noen tiår. Dèt kan få katastrofale følger for klodens matproduksjon. 

– Fosfor er grunnleggende element i alt liv. Uten fosfor, ikke noe liv, uttalte Petter D. Jenssen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) tidligere. – Men det er en balansegang, for mye fosfor i vann dreper nemlig alt liv der.

Bli oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev her

Økende behov med 60 kg fosfor i hvert el-bil-batteri

Over 80% av mineralfosfor som utvinnes brukes til kunstgjødsel. Men nye trender fører også med seg nye bruksområder. I et el-bil-batteri benyttes 60 kg med fosfor. Slik reduserer vi kanskje fossilt brensel, men bruker mye mer fosfor.

Derfor er det veldig viktig med høyt fokus på metoder for å gjenvinne fosfor. Slik at vi i fremtiden kan fortsette med et bærekraftig forbruk av dette livsviktige grunnstoffet i ALT vi produserer.

Følg oss på Facebook

Stikkord: , , , ,

Denne artikkelen er skrevet av Essenticon som er kunde av enerWE AS

Essenticon

Essenticon AS er en ledende leverandør av programvare for kjemikaliestyring og dokumentasjon.

Vårt program SafeUse kombinerer smarte IT løsninger med ekspertise innen toksikologi og regelverk.

SafeUse er et elektronisk styringsverktøy som blant annet inkluderer stoffkartotek, enkel og utvidet risikovurdering og miljøregnskap.

Kundesegmentet dekker et stort spekter av selskaper, fra noen av verdens største oljeselskaper, offshore selskaper og farmasøytisk industri til fylkes kommuner og annen industri i og utenfor Norge.

Annonse
Ads banner