Miljødirektoratet skryter av oljebransjen

Publisert

Men ikke alle er like flinke til å følge opp.

Norsk sokkel er i verdenstoppen på utvinningsgrad av reservoarene. Likevel viser en rapport fra Miljødirektoratet at det har vært en markert økning av rapporterte utslipp av svarte og til dels også røde kjemikalier.

- Tallene kommer som følge av skjerpet rapporteringskrav, og er ikke en reell økning i utslipp, forteller sjefingeniør i petroleumsseksjonen i Miljødirektoratet, Ann Mari Vik Green til enerWE.

Fra 2014 innførte Miljødirektoratet krav om årlig rapportering av forbruk og utslipp av kjemikalier i brannvannsystemer (brannskum).

 • Les også: Vil politianmelde Statoil for milljøkriminalitet
 • Norsk olje og gass mener bransjen har sitt på det rene når det kommer til brannskumutslipp.

  - Har oljebransjen en jobb å gjøre her for å slippe ut mindre?

  - Nei, bransjen følger regelverket. Nå har det også kommet gode nok alternativer til brannskummet, og utskiftningsjobben begynt, sier Hildegunn T. Blindheim, direktør klima og miljø i Norsk olje og gass.

  De anslår at det vil ta noen få år før utskiftningsprosessen er fullført.

  Hydraulikkvæsker og smøremidler øker

  Rapporten viser at utslippene av kjemikalier i svart kategori økte fra 6,8 tonn i 2013 til 13,8 tonn i 2014.

  I tillegg til brannskum, rapporterer operatørene nå om mer utslipp av hydraulikkvæsker og smøremidler i svart kategori. Disse kjemikaliene skal bare slippes ut der det er tungtveiende sikkerhetsmessige eller tekniske grunner. Miljødirektoratet jobber kontinuerlig for at operatørene skal erstatte disse der det er mulig.

  • Les også: Miljøpartiet - og oss andre.
  • Fører til større bevisstgjøring

   Essenticon AS jobber med sikkerhetsdatablad for kjemikalier, og har rådgivere som er spesialister på kjemikalier, kjemikaliebehandling, toksikologi og tilhørende lovgivning. Daglig leder, Thomas Meinich Andreassen, mener at mange bedrifter har en vei å gå når det gjelder gode rutiner for å vurdere om et kjemikalie kan substitueres eller ikke, samt god oversikt over forbruk og utslipp.

   Når Miljødirektoratet setter fokus på rapporteringskrav og på utslipp av farlige kjemikalier, vil det være med på å gjøre bedriftene mer bevisste på hvilke produkter som benyttes, samt mengden forbruk og utslipp.

   - Det er gjerne slik at det bedriftene måles og følges opp på, er det de oppnår resultater på, mener Meinich Andreassen.

   Kjemikalier har fått ny klassifisering og merking

   Det bør også føre til en tettere dialog mellom forbruker og leverandør rundt å utvikle mer miljøvennlige alternativer til bruk.

   - Siden 1.juni i år har klassifisering og merking av kjemikalieblandinger endret seg. Det betyr at kjemikalier som ikke har vært definert som «røde eller sorte» kan ha blitt det etter 1.juni. Det er derfor viktig for selskapene å ha god kontroll på om noen av deres kjemikalier har endret kategori og om de har blitt rapporteringspliktige, sier Meinich Andreassen.

   Samarbeid og dialog er nøkkelen

   Han mener at alle bør stille seg selv spørsmålet om det finnes andre, mindre miljøskadelige produkter med de samme egenskapene. Og at innenfor visse produkter/produktgrupper kan bransjen være tjent med i felleskap å se mot leverandørene for å utvikle mer miljøvennlige produkter som kan bli som en «hyllevare» for bransjen i etterkant.

   - Her tror jeg at dialog mellom de som kjøper og de som utvikler kjemikaliene er nøkkelen. Gjennom at bransjen samlet ser på forbedringer vil en kunne utvikle produkter sammen med leverandørene til en riktig pris som kommer samfunnet til gode. Dette er også i tråd med hva som er blitt sagt og oppsummert på mange av innkjøpskonferansene i olje- og gassbransjen om hvordan å skape utvikling og innovasjon, samtidig som man holder utviklingskostnader på et forsvarlig nivå, avslutter Meinich Andreassen.

   • Les også: - Jeg håper dette regelverket går rett i søppelbøtta
   • Oljebransjen har selv vært foregangsbedrifter

    Miljødirektoratet ønsker en enda bedre oversikt over bruk og utslipp av kjemikalier i oljebransjen, og bruker de virkemidlene de har for få industrien til å redusere utslippene.

    Vik Green mener oljebransjen selv har vært foregangsbedrifter for å bruke mer miljøvennlige alternativer, gjennom nullutslippsarbeidet fra tidlig på 2000-tallet.

    - Nullutslipp er et mål, samtidig som vi erkjenner at operasjonene krever bruk av kjemikalier. Sikkerheten kommer først i risikofylt arbeid og kjemikaliene må kunne gjøre jobben. I noen tilfeller er det for eksempel viktig at et kjemikalie brytes ned sakte, da havner de automatisk i rød kategori, avslutter sjefingeniøren.

    Vi opplyser om at Essenticon er medlem i TEAM enerWE.

Powered by Labrador CMS