LINDÅS 20110227. Rundt 700 personer er i arbeid med å bygge testanlegget for CO2-rensing på Mongstad nå. Mot slutten av året kommer testingen av den ene rensemetoden i gang, og tidlig neste år skal hele anlegget være i drift.   Foto: Marit Hommedal / SCANPIX
LINDÅS 20110227. Rundt 700 personer er i arbeid med å bygge testanlegget for CO2-rensing på Mongstad nå. Mot slutten av året kommer testingen av den ene rensemetoden i gang, og tidlig neste år skal hele anlegget være i drift. Foto: Marit Hommedal / SCANPIX

ESA-ja til norsk støtte til CO2-rensing

Publisert

EFTAs overvåkingsorgan ESA har godkjent norsk statsstøtte til forstudiene for demonstrasjon av fullskala fangst og lagring av CO2.

Avgjørelsen ble kjent torsdag.

– Norge har gått i bresjen for utviklingen av såkalt CCS-teknologi, og ESA er glad for å kunne godkjenne gjennomarbeidede planer med klare miljømål, sier ESA-president Sven Erik Svedman.

CCS-teknologien kan få ned CO2-utslippene ved at kraftprodusenter og industrianlegg settes i stand til å fange CO2-utslippene fra drift og produksjon slik at utslippene kan lagres under bakken. Den norske regjeringen la fram sin CCS-strategi i 2014. Målet er å få realisert minst ett demonstrasjonsprosjekt i full skala innen 2020.

Det er satt av inntil 360 millioner kroner til arbeidet i 2017.

Etter at fullskalaanlegget på Mongstad ble skrinlagt, har det vært uklart hvordan Norge skal møte målet om å få et slikt anlegg i drift. Tre mulige prosjekter er under utredning – Norcem i Brevik, Yara i Porsgrunn og Klemetsrud i Oslo.

(©NTB)