ESA godkjenner norsk landstrøm-støtte

Publisert

EFTAs overvåkingsorgan ESA gir grønt lys til en norsk støtteordning som skal få ned forurensingen fra sjøfart i Norge.

Ordningen vil gi lavere skattesats på direkte strømtilførsel til fartøyer slik at de kan bruke mindre drivstoff.

– Dette tiltaket kan redusere luftforurensingen både i havner, fjorder og langs norskekysten generelt. Statsstøttereglene i EØS kan brukes til å fremme slike miljøvennlige og kostnadseffektive løsninger, sier ESA-president Sven Erik Svedman.

Støtteordningen gir en lavere skattesats på strøm som leveres direkte til fartøyer, bortsett fra til privateide lystbåter. Tiltaket dekker strøm som fartøyene bruker mens de ligger ved kai, samt til strøm fartøyene bruker til å lade batterier til framdrift. (©NTB)