Norges forslag i Paris: Klimanøytralitet innen 2050

Publisert

Kritikere: - Skreddersydd løsning for norsk oljenæring.

Hensynet til norsk oljenæring vil ikke få Norge til å argumentere mot avtaleforslag på klimatoppmøtet i Paris som på sikt kan ramme næringen. Det lover statsminister Erna Solberg (H), som neste mandag deltar på åpningen av møtet sammen med over 140 andre stats- og regjeringssjefer.

– Vi må forholde oss til det som blir resultatet av forhandlingene. Det overordnede for oss er å finne en løsning på den største utfordringen for jordkloden, sier Solberg til NTB.

Målet med Paris-møtet er å bli enige om en avtale med tiltak som begrenser de globale utslippene av klimagasser. Den største utslippskilden er forbrenning av kull, olje og gass.

– På lang sikt kan vi naturligvis ikke regne med at det vil være stort rom for fossil energi, sier Solberg.

 • Se også (videointervju): Slik klarte de å levere 250 borepakker på ti år
 • Oljebruk må reduseres og dette vil ha konsekvens for prisen

  Avtalen som skal vedtas i Paris, vil være basert på frivillige klimamål som landene har levert inn i forkant av toppmøtet. Direkte begrensninger på energisektoren i Norge eller andre land er derfor ikke aktuelt i denne omgang.

  Men både Norge og mange andre land mener avtalen bør inneholde et punkt om at de nasjonale målene gradvis skal skjerpes. I tillegg diskuteres en langsiktig målsetting om drastiske kutt i verdens klimautslipp flere tiår fram i tid.

  Svært store kutt er nødvendig hvis vi skal kunne regne med å nå målet om å unngå global oppvarming på mer enn 2 grader. Bruken av kull og olje må i så fall reduseres kraftig – noe som også vil påvirke etterspørsel og oljepris.

  – Skal vi nå klimamålet, kan det hende at fossil energi vil få mindre økonomisk verdi enn da prisen lå på toppen, sier Solberg.

  Hun understreker samtidig at mer bruk av naturgass kan redusere utslippene på mellomlang sikt. Grunnen er at gass, som Norge eksporterer til en rekke europeiske land, har lavere utslipp enn kull.

  • Les også: Underslår problemene med klimamodellene
  • Klimanøytralitet innen 2050

   Et av Norges forslag i forhandlingene er såkalt global klimanøytralitet innen 2050. Det betyr at alle verdens utslipp skal veies opp av tiltak som fjerner en tilsvarende mengde klimagasser fra atmosfæren.

   Kritikere i SV og miljøbevegelsen mener dette målet er skreddersydd for norsk oljenæring, siden utslippene ikke må kuttes til null. Dette er blitt avvist av klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H), som peker på at målsettingen uansett forutsetter store utslippsreduksjoner.

   Erna Solberg (H) fastslår at hensynet til olje- og gassnæringen ikke bør spille en avgjørende rolle i klimaforhandlingene.

   – Vi kan ikke la hensynet til petroleumsnæringens rammevilkår styre om vi skal ha en klimaavtale, sier hun.

   Den norske økonomien må få flere bein å stå på, understreker Solberg, som kaller dette et av regjeringens aller viktigste prosjekter.

Powered by Labrador CMS