Solberg: – Billigere å eie bil, men dyrere å forurense

Publisert

Regjeringen foreslår å øke avgiftene på klimagassutslipp og drivstoff med om lag 1,6 milliarder kroner.

– Vi vet at global oppvarming kan påføre jordkloden ubotelig skade dersom vi ikke omstiller oss i en mer miljøvennlig retning. Det er derfor regjeringen fører en ambisiøs klimapolitikk, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun fredag snakket om forslaget til et grønt skatteskift i statsbudsjettet for 2017.

– Sammen med KrF og Venstre har vi gjennomført et taktskifte i klimapolitikken, både gjennom tiltak nasjonalt og utenfor landets grenser, sa Solberg.

Regjeringen foreslår å øke avgiftene på klimagassutslipp og drivstoff med om lag 1,6 milliarder kroner. Bensin- og dieselavgiften, med henholdsvis 15 og 35 øre. I tillegg skal mineraloljeavgiften økes med 20 øre.

Regjeringen vil i tillegg fortsette omleggingen av engangsavgiften på bil for å stimulere til en mer miljøvennlig bilpark, for å redusere utslipp per bil.

– Samtidig som utgiftene økes for å ha denne typer biler, kompensere vi bilister, næringsliv og landbruk. Vi reduserer årsavgiften, det skal bli billigere å eie bil, men det skal bli dyrere å forurense, sa statsministeren.

Hun sa de skal kompensere ekstra utenfor de store byene for å bevare en god distrikstsprofil.

– Vi skal ha økt reisefradrag som en kompensasjon for dem som må reise langt til jobb, og vi foreslår økte avskrivningssatser for å kompensere næringslivet.