Erna Solberg besøker de hardest rammede av oljekrisen

Publisert

Mener de har gjort nok.

Stavanger skal fredag vise statsminister Erna Solberg (H) hvor dramatisk situasjonen med økende ledighet er. Regionen håper på statlige tiltak, men Solberg kommer mest for å lytte.

Rundtur til de rammede

I en pressemelding fra Statsministerens kontor (SMK) heter det at «Erna Solberg ønsker å besøke ulike deler av landet som er hardest rammet av arbeidsledigheten».

– Utfordringene på arbeidsmarkedet har vår høyeste prioritet. Jeg skal i ukene fremover besøke områder som er rammet av den økende ledigheten. Jeg starter i Rogaland, og legger senere turen til Møre og Romsdal, Agder og Hordaland, sier Solberg til NTB.

Siden Rogaland er hardest rammet, mener hun det er naturlig å starte der. I desember hadde Nav registrert nesten 11.000 ledige i fylket, en økning på 82 prosent fra desember 2014. Rogaland har gått fra å være et av fylkene med lavest ledighet til å bli det med høyest ledighet i Norge, 4,3 prosent.

Vil ha midler

Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H), fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) og Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) sendte for tre uker siden brev til Solberg og ba om å snarest få drøfte statlige myndigheters bidrag til å håndtere situasjonen. Konkrete, ekstraordinære tiltak må til i Rogaland, mener de:

– Vi mener det vil være behov for å få tilført ytterligere midler for å stimulere gründere og gründervirksomhet i Rogaland for å styrke og akselerere omstillingen av næringslivet.

Dempe ringvirkninger til bygg- og anleggsbransjen

I tillegg ber de om motkonjunktur-tiltak innen bygg- og anleggsbransjen, for å dempe negative ringvirkninger og nedbemanninger i påvente av at situasjonen bedres.

– Har du med deg noen overraskelser til Stavanger, Solberg?

– Målet med denne turen er først og fremst å lytte. Regjeringen har lagt fram et ekspansivt budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling, og vi har lagt fram en tiltakspakke på 4 milliarder kroner som er målrettet mot de områdene som nå opplever økt ledighet. Budsjettet må nå få begynne å virke, svarer statsministeren.

Lukket møte

Besøket starter på olje- og gassnæringens base i Dusavik, som har huset mer enn 60 oljeserviceselskaper. Der får statsministeren omvising og orientering på et fartøy. Solberg skal deretter ha et lukket møte med næringsliv, fagforeninger, tillitsvalgte og politikere, før pressen får stille noen spørsmål.

Solberg avslutter med gründervirksomheten Astralution, leverandør av visuelle kommunikasjonsløsninger.

Statsministeren understreker behovet for å skape nye jobber på lang sikt, og vektlegger ordet «nytt»:

– Alle som er uten arbeid i dag, skal neppe tilbake i samme næring. Det er i tråd med regjeringens perspektiv. Regjeringen har lagt fram en kraftfull tiltakspakke og et ekspansivt budsjett. Vi har også fulgt opp med langsiktige tiltak for nye jobber.

Godt rustet

Både finansminister Siv Jensen (Frp) og statsminister Solberg sier de er godt fornøyd med den politikken som er satt i verk.

– Vi har fortsatt kompetansemiljøer i verdensklasse i denne regionen. Olje- og gassnæringen vil fortsatt være viktig, men disse miljøene vil også spille en nøkkelrolle i å skape de nye arbeidsplassene. Jeg føler meg trygg på at næringslivet i Rogaland er rustet til å møte fremtidens omstillingsutfordringer og finne muligheter i markedene, sier Solberg.

Powered by Labrador CMS