Fratrer på dagen

Publisert

Ikke lenger styrets tillitt.

Styret i North Energy ASA meddeler at administrerende direktør, Erik Karlstrøm, fratrer sin stilling i selskapet med umiddelbar virkning, melder selskapet. Bakgrunnen er at Erik Karlstrøm ikke lenger har styrets tillit. Erik Karlstrøm har vært administrerende direktør i North Energy ASA siden 2007.

Finansdirektør Knut Sæberg, som også har vært konstituert administrerende direktør i Erik Karlstrøms nylige sykefravær, vil fortsette som konstituert administrerende direktør inntil styret har ansatt en ny administrerende direktør i selskapet.