Er strømleverandørene klare for GDPR?

Publisert

Hvorfor skal han gjøre dette på ny?

Magnulf Pilskog (til høyre på bildet) klarer ikke legge bort tanken. Han har vært med på dette før. Han var blant annet med på å starte det anerkjente IT-selskapet Miles. Han vet hva som kreves, at det ikke er noen dans på roser.

Men han klarer ikke legge bort tanken. Han har laget en prototype og han har pratet med mange aktører som har sett den, og som sier at dette er løsninger industrien sårt trenger.

Hva skal til for at du ombestemmer deg?

Etter mange år i konsulentselskapet Miles vet Magnulf Pilskog at han ikke kan skape en vinner alene. Man må bygge et godt team. Han spør derfor Erik Bakstad om han har lyst til å bli med på en spennende reise.

Erik Bakstad har lyst til å bli med på reisen, men han er bekymret for økonomien. Han har familie og forpliktelser og er usikker på om han vil ta den risikoen det innebærer å gå ut av en trygg jobb og inn i et mer usikkert oppstartsselskap.

Da stiller Magnulf Pilskog spørsmålet som får Erik Bakstad til å tørre å satse.

- Hva trenger du egentlig for overleve og vil du angre på at du ikke tar valget?

Det er nå fem år siden Magnulf Pilskog og Erik Bakstad etablerte selskapet som fikk navnet Ardoq. Begge sitter fortsatt i ledelsen. Selskapet har vokst raskt og er nå 24 ansatte. I fjor fikk de også med seg Magnus Valmot (til venstre på bildet) på laget som CEO. Han kom fra teknologiselskapet CXENSE og før det konsulentselskapet PwC.

- I starten satt vi på StartupLab i Forskningsparken, men vi har vokst oss ut av lokalene, forteller Magnulf Pilskog til enerWE. Vi har flyttet opp noen etasjer.

Gründeren uten universitetsutdannelse

I motsetning til de andre i ledelsen i Ardoq har ikke Magnulf Pilskog formell studiekompetanse.

- Nei, jeg er på mange måter selvlært, forteller han til enerWE. Jeg har vært så heldig at jeg har fått lære mye av de jeg har jobbet sammen med i ulike selskap. Det har gjort at jeg har blitt godt kjent med meg selv, mine svakheter og mine styrker. Dette er blant annet årsaken til at jeg ønsket at andre enn meg skulle lede selskapet når vi nå vokser. Derfor er jeg veldig glad for at Magnus Valmot takket ja da vi spurte han om han ville bli med på laget.

GDPR gjorde at Ardoq fikk et kjempeløft

- Vår software gir virksomheter oversikt over data og sammenhenger mellom data i sanntid på tvers av virksomheten, forteller Magnus Valmot. Både private og offentlige virksomheter må forstå sammenhengen mellom mennesker, prosesser og data for å kunne få et oversiktlig bilde av deres kunder, operasjoner og ikke minst av cyber security.

Magnus Valmot forteller at dette har konkretisert seg med de nye personvernreglene.

- Vi ser at flere og flere aktører velger vår software for å sikre at de jobber i henhold til GDPR, forteller Valmot. GDPR har gitt oss et kjempeløft.

Alle prater om GDPR, men hva er det egentlig?

Torgeir Andrew Waterhouse er Direktør for internett og nye medier i IKT Norge, og er en av ekspertene på dette fagfeltet.

- GDPR er det kommende personvernregelverket som skal være likt i hele Europa, forteller han til enerWE. Det har et tydelig fokus på å gi deg om meg bedre rettigheter og mer kontroll som datasubjekter.

Torgeir Andrew Waterhouse forteller videre at jo mer man nærmer seg GDPR med et fokus om å behandle kundenes data bra som del av god service, jo større sannsynlighet er det for å lykkes.

GDPR-forordningen trer i kraft 25. mai 2018. Den avløser da personverndirektivet. Det kan bli dyrt for aktører som ikke følger GDPR-forordningen.

Følgende sanksjoner kan ilegges:

 • en skriftlig advarsel i tilfeller av førstegangs og ikke-tilsiktede brudd
 • krav om jevnlig tilsyn
 • en bot på opptil 10 000 000 EUR eller, for foretak, opptil 2% av forrige regnskapsårs totale årlige omsetning på verdensbasis. Største beløp gjelder.
 • en bot opp til 20,000,000 EUR, eller, for foretak, opptil 4% av forrige regnskapsårs totale årlige omsetning på verdensbasis.
 • Jeanne Katralen Tjomsland er Kommunikasjonsdirektør hos strømleverandøren Fjordkraft. Hun forteller til enerWE at for Fjordkraft blir reglene knyttet til håndtering av personopplysninger eller informasjon om den registrerte generelt sett strengere og tydeligere.

  - Det blir klare regler for hva som skal tas vare på, krav til å ha et berettiget formål med informasjonsinnsamlingen og når informasjonen om den registrerte skal slettes, forteller Jeanne Katralen Tjomsland.

  For å sikre at selskapet jobber i henhold til GDPR har Fjordkraft etablert et bredt sammensatt prosjekt som representerer alle selskapets prosesser.

  - Det er arbeidskrevende, men også nyttig og lærerikt med hensyn til få gjennomgått informasjonsbehandling og prosesser. Fjordkraft kommer til å etablere rollen som personvernombud i organisasjonen for å ivareta kundens rettigheter.

  Strategi og langsiktige mål er viktig, men veien blir også til mens vi går

  Da Magnulf Pilskog og Erik Bakstad startet opp Ardoq var det ingen som pratet om GDPR.

  - Nå sitter vi med en del av løsningen på utfordringene som næringslivet skal håndtere fra og med den 25. mai, forteller Magnus Valmot. Nå hjelper vi blant annet strømleverandørene med å forberede seg på GDPR.

  Fjordkraft har benyttet Ardoq i flere år allerede. I GDPR-prosjektet brukes Ardoq til å kartlegge og dokumentere alle behandlingsregler for personopplysninger og hvordan disse reglene henger sammen med våre arbeidsprosesser, roller, systemer og databaser.

  - Å kunne se sammenhengene mellom disse elementene er veldig nyttig og avgjørende for å vite hva som må gjøres for å bli GDPR kompatibel, forteller Jeanne Katralen Tjomsland.

  Fjordkraft benytter Ardoq ellers mye rundt dokumentasjon av IT systemer og systemprosesser.

  - Ardoq er også et sentralt element i alle utviklingsprosjekter i Fjordkraft. Der er Ardoq bindeleddet mellom forretningskrav og utvikling.

  Industrien har mye å hente med å jobbe sammen med oppstartsselskapene

  Sverre-Oliver Halvorsrød i ABB Technology Venture jobber tett med selskapene i StartupLab på Forskningsparken. Han er veldig positiv til oppblomstringen av nye oppstartsselskaper.

  - Det finnes mange yngre selskaper der ute med en ekstrem kompetanse og vilje til å utfordre etablerte sannheter, som i samarbeide med oss større kan være med å løse utfordringer både vi og våre kunder står overfor. Ideer som disrupterer våre eksisterende forretningsmodeller eller har helt nye måter å løse problemer på, har bedre sjanse for å lykkes i et oppstartsselskap enn i våre etablerte rammer. Dette er også tilfellet for Ardoq, hvor flere av de ansatte kommer fra consulting-verdenen. Deres løsning reduserer kraftig behovet for konsulenter i forbindelse med blant annet GDRP-kravene og blir en utfordrer til sine tidligere arbeidsgivere.

  Sverre-Oliver Halvorsrød forteller at denne dynamikken og ikke minst tilgang til så mange problemløsere er årsaken til at ABB velger å jobbe så tett med StartupLab og tilstøtende miljø.

  - Samarbeidet gir oppstartsselskapene tilgang til våre kunder, vi i ABB blir utfordret og det gjør oss i stand til å tilby en mer komplett portefølje til våre kunder.

  Sverre-Oliver Halvorsrød avslutter med å oppfordre de store selskapene i Norge til å bruke tid og energi på å støtte opp under gryende næring

  - Fra min erfaring så er det mye mer enn kun kapital vi kan bidra med her!