- Er det ikke på tide å ta digitalisering til det neste nivået?

Publisert

I dag arrangerer enerWE og Conventor konferansen Digital Energy 2018 i Stavanger. Der samles oljebransjen for å dele erfaring og kunnskap om digitaliseringsarbeidet som nå endrer bransjen.

Først ut var Tor Olav Mørseth fra DigitalNorway. Han påpekte at digitalisering handler om å ta i bruk mulighetene som digital teknologi byr på, og at det ikke er så rent få. Det er lett å bli overveldet.

Han viser til en typisk analyse der man ser på de nye teknologiene og hvilke bransjer de påvirker. Konklusjonen blir som regel det samme:

- Alle teknologiene får betydning i alle næringene, sier Mørseth.

Dermed gir det ikke egentlig mening å isolere ned hvilken teknologi som betyr mest for hvilken næring. Det er bare å ta med seg at det er en stor transformasjon på gang.

- Vi utnytter bare en liten del av mulighetene som ligger der, sier Mørseth.

Mørseth viser til at digitaliseringsarbeidet i stor grad går ut på å utnytte de nye teknologiene til kostnadsreduksjoner og effektivisering av arbeidsprosesser. Det er vel og bra det, men det er ikke en maksimal utnyttelse av potensialet.

- Er det ikke på tide å ta digitalisering til det neste nivået?, spør Mørseth retorisk.

Han mener at teknologimulighetene i større grad må brukes til å skape nye muligheter, istedenfor bare å "sette strøm på papir".

 • Nye prosesser
 • Nye relasjoner mellom selskaper
 • Nye forretningsmodeller i verdikjedene
 • Digitaliseringsbuzzwords som big data, kunstig intelligens m.fl. har tatt helt av, og det samme har begreper som at "data er den nye oljen".

  - Vi snakker så mye om data som den nye oljen at det er i ferd med å bli et problem, sier Mørseth.

  Han mener det fort blir så komplisert at mange resignerer. Dermed blir det til at mange ikke gjør de tiltakene de burde gjøre, og heller fortsetter å holde seg til det de kan fra før.

  Her kan samarbeid og deling på tvers av konkurrenter være et viktig bidrag.

  - Flere bransjer ser nå verdien av tettere samarbeid, sier Mørseth.

  Han trekker frem den norske banknæring som et eksempel som oljebransjen med fordel kan la seg inspirere av. Der har de samarbeidet om en rekke teknologiske nyvinninger:

  • BITS
  • BankAxept
  • bankID
  • Vipps
  • Her har bankene klart å samarbeide selv om det er hard konkurranse mellom bankene.

   - Vi bør samarbeide der vi kan, og konkurrere der vi må, sier Mørseth.

   Her skjer det ting også i oljebransjen.

   - Olje- og gassnæringen er i gang, fastslår Mørseth.

   Han viser til DataLink der bransjen kan dele erfaringer og kunnskap, og slår fast at det er både lurt og lønnsomt:

   • Økt effektivitet
   • Økt tempo i utviklingen
   • Økt innovasjonsevne
   • Avslutningsvis påpeker Mørseth at digitalisering ikke egentlig handler om fancy ny teknologi eller store datamengder.

    - Uansett hvordan vi snur og vender på det, til syvende og sist handler digitalisering om folk. Skal vi lykkes som nasjon og selskaper så må vi bruke tid og krefter på dette, sier Mørseth.

    Heldigvis er de ansatte stort sett positive til å lære mer så lenge det legges tilrette for det. Og så er det slik at de fleste får blod på tann når de får økt kunnskap.

    - Jo mer vi kan og jo mer vi vet, jo større behov ser vi for å lære mer, sier Mørseth.