Foto: Equinor
Foto: Equinor

To nye kvinnelige direktører i Equinor

Ny juridisk direktør og direktør for lederutvikling.

Equinor forteller i en pressemelding at de gjør endringer i juridisk avdeling og konsernfunksjonen for mennesker og ledelse i Equinor.

  • Siv Helen Rygh Torstensen, leder for konsernsjefens kontor, overtar stillingen som juridisk direktør. Hun etterfølger Hans Henrik Klouman, som går over i stilling som seniorrådgiver for konserndirektøren for finans og økonomi (CFO) fra 1. august.
  • Ana Fonseca Nordang, direktør for lederutvikling innenfor konsernfunksjonen for mennesker og ledelse, overtar stillingen som direktør for mennesker og ledelse. Hun etterfølger Magne Hovden, som vil gå inn i MMP MT og ta over stillingen som VP og landsjef for Singapore fra 1. september.

– Med disse endringene får vi nye medlemmer med sterk ledererfaring, internasjonal erfaring og praktisk og driftsrelatert bakgrunn inn i konsernets ledelse. Jeg ser fram til å ønske Siv Helen og Ana velkommen til lederteamet i nye roller, sier konsernsjef Eldar Sætre.

Juridisk direktør og direktør for mennesker og ledelse skal fortsatt rapportere til konsernsjefen og delta i konsernledelsens møter.

Hans Henrik Klouman vil i sin nye rådgiverstilling arbeide med ytterligere profesjonalisering av Equinors investeringsaktiviteter og strategier for aktivt eierskap, inkludert konsernets venturevirksomhet og kapitalforvaltning, og vil fortsette som styreleder i Equinors Pensjonsfond. Magne Hovden får som landsjef for Singapore ansvar for Equinors tradingvirksomhet i Sørøst-Asia.

– Jeg ønsker å takke Hans Henrik og Magne for deres langvarige bidrag til konsernledelsen og ønsker dem det beste i nye stillinger i selskapet, sier Sætre.

Siv Helen Rygh Torstensen er norsk statsborger og begynte i Equinor i 1998. Hun kommer fra stillingen som leder for konsernsjefens kontor, som hun har hatt siden juli 2016.

Før dette var Rygh Torstensen direktør i juridisk avdeling fra 2011. Mellom 1998 og 2011 har Torstensen hatt ulike stillinger i juridisk avdeling, blant annet som Corporate Compliance Officer og fungerende juridisk direktør. I 2013 deltok Rygh Torstensen i sekretariatet for granskingen av terrorangrepet på gassprosesseringsanlegget In Amenas i Algerie.

Rygh Torstensen er jurist fra Universitetet i Bergen, og har advokatbevilling.

Ana Fonseca Nordang er portugisisk statsborger og begynte i Equinor i 2009. Hun kommer fra stilling som direktør for lederutvikling innenfor konsernfunksjonen for mennesker og ledelse i Equinor, som hun har hatt siden august 2017.

Før dette har hun hatt flere lederstillinger i Houston mellom 2013-2017, blant annet som leder for Mennesker og ledelse i DPUSA, og leder av et forbedringsprogram for landorganisasjonen i USA.

Før hun begynte i Equinor, hadde Nordang ulike lederstillinger innen bedriftsrådgivning i Washington DC og London og innen olje og gass i Stavanger.

Nordang har en MBA fra George Washington University, USA.