Ny konsernledelse og organisering av Equinor

Equinor-sjef Anders Opedal har lagt frem hvordan han vil organisere energiselskapet fremover.

Publisert

Mandag 2. november tok Anders Opedal over som konsernsjef i Equinor etter Eldar Sætre. Nå har han satt opp hvordan han vil ha konsernledelsen, og hvordan Equinor skal organiseres fremover.

– Equinor er i utvikling som et bredt energiselskap. Vi gjør nå endringer for å styrke gjennomføringen av vår strategi for sikker drift, høy verdiskaping og lave karbonutslipp. Endringene skal bidra til økt verdiskaping fra våre olje- og gassprosjekter i verdensklasse, lønnsom vekst innenfor fornybar energi og utvikling av lavkarbonløsninger, sier konsernsjef Anders Opedal i Equinor i en pressemelding.

Der legger han opp til å dele konsernet i seks forretningsområder:

 • Leting og produksjon Norge
 • Leting og produksjon internasjonalt
 • Fornybar
 • Teknologi, digitalisering og innovasjon
 • Prosjekter, boring og anskaffelser
 • Markedsføring, midstrøm og prosessering

Endringene vil tre i kraft innen 1. juni neste år, og frem til det er det dagens organisasjonsstruktur som gjelder.

Opedal gjør også endringer i konsernledelsen. Fra 1. juni vil den bestå av følgende personer:

 • Konsernsjef (CEO) Anders Opedal
 • Konserndirektør for økonomi og finans (CFO), Svein Skeie (fungerende)
 • Leting og produksjon Norge (EPN), konserndirektør Kjetil Hove
 • Leting og produksjon internasjonalt (EPI), konserndirektør Al Cook
 • Markedsføring, midtstrøm og prosessering (MMP), konserndirektør Irene Rummelhoff
 • Fornybar (REN), konserndirektør Pål Eitrheim
 • Prosjekter, boring og anskaffelser (PDP), konserndirektør Arne Sigve Nylund
 • Teknologi, digitalisering og innovasjon (TDI), konserndirektør Carri Lockhart
 • Sikkerhet, sikring og bærekraft (SSU), konserndirektør Jannicke Nilsson
 • Juridisk og etterlevelse (LEG), konserndirektør Siv Helen Rygh Torstensen
 • Mennesker og organisasjon (PO), konserndirektør Ana Fonseca Nordang

– Endringene i konsernledelsen gir en god blanding av kontinuitet og fornyelse, mangfold og erfaring fra hele Equinor og bransjen for øvrig. Med dette nye teamet og en svært kompetent organisasjon er vi klare for å sammen utvikle Equinor videre, sier Opedal.