Equinor tilbyr "norsk" foreldrepermisjon til alle ansatte

Publisert

Equinor forteller på sine karrieresider at de fra 1. januar 2019 tilbyr betalt foreldrepermisjon i 16 uker til alle ansatte der Equinor opererer.

— Vi er svært glade for å kunne tilby denne muligheten til alle ansatte i Equinor som en del av totalpakken vi tilbyr våre ansatte. Ved å gi begge foreldrene tid til å knytte bånd til et nytt barn, bidrar det til økt fleksibilitet og støtte til ansatte, og familien får en god start med et nytt familiemedlem. Dette gjelder enten du blir forelder for første gang, eller øker familien ytterligere, sier Magne Hovden, direktør for konsernfunksjonen for mennesker og ledelse.

I Norge er retten til betalt permisjon for far knyttet til retten til mor. Derfor kan det være at fedre som ikke har rett til betalt foreldrepermisjon i henhold til norsk lovgivning nå vil ha rett til den globale minimumsstandarden på 16 uker. Flesteparten av ansatte i Norge vil ha rett på delt foreldrepermisjon via folketrygden, og vil ikke bli påvirket av den nye, globale ordningen.

Equinor tror dette vil styrke selskapets omdømme og gjøre de til en enda mer attraktiv arbeidsgiver.

- Vi er veldige glade for å introdusere en ordning med foreldrepermisjon globalt som vi håper vil styrke likestilling og sende et sterkt signal om vårt verdisett og vår selskapskultur. Dette tror vi vil styrke vårt omdømme blant potensielle arbeidstakere og være et attraktivt gode for de yngre generasjonene. Det er også et viktig bidrag til vårt arbeid med likestilling og et inkluderende og fleksibelt arbeidsliv, sier Erik Haaland, pressekontakt i Equinor, til enerWE.

På spørsmål fra enerWE svarer Equinor at de ikke har helt oversikt over hva det vil koste, men de er trygge på at dette er en fornuftig investering.

- Det er for tidlig å si hva kostnaden vil være, og vi vil heller snu det rundt og si at dette er en investering i både nåværende og kommende ansatte, ved å gi like rettigheter til mødre og fedre og bidra til en god balanse mellom jobb og privatliv, sier Haaland.

Equinor tror tvert i mot at dette kan gi de et konkurransefortrinn når de skal rekruttere.

- Vi er tilstede i nesten 40 land globalt, og det er viktig for oss å tilby gode ordninger for ansatte i et arbeidsmarked som er veldig konkurranseutsatt, sier Haaland.