Foto: Svein Bjørtomt / Equinor
Foto: Svein Bjørtomt / Equinor

Equinor kjøper seg inn i vindkraftutbygging i Argentina

Kraftproduksjonen for de neste 15-20 årene er allerede solgt.

E
quinor går sammen med YPF Luz om utbygging av vindparken Cañadón León i Santa Cruz i Argentina. Det forteller energiselskapet i en pressemelding.

Equinor og YPF Luz kunngjorde i dag at selskapene har inngått en avtale der et datterselskap av Equinor kjøper aksjer i Luz del León. Selskapet Luz del León er ansvarlig for vindparkprosjektet Cañadón León, som nå er under utbygging i Santa Cruz i Argentina.

I henhold til avtalen får Equinor 50 prosents eierandel i Luz del León mot et egenkapitalbidrag på 30 millioner dollar. Etter aksjetegning og kapitalintegrering, får YPF Luz og Equinor felles kontroll over Luz del León, mens YPF Luz blir ansvarlig for drift av vindparkprosjektet. Vindparken får en kapasitet på omlag 120 MW, og har en total investeringsramme på rundt 190 millioner dollar.

Samlet installert kapasitet og kraftproduksjon er allerede solgt til CAMMESA under RENOVAR 2-programmet og til YPF S.A. under en privat kraftkjøpsavtale for henholdsvis 20 og 15 år.

– Vi er svært fornøyd med denne avtalen med Equinor som strategisk samarbeidspartner i utviklingen av vindparken Cañadón León, sier Martin Mandarano, konsernsjef for YPF Luz.

– På denne måten tar vi inn i våre prosjekter enda et viktig globalt ledende energiselskap, og viser tilliten slike aktører og globale investorer har til YPF Luz, legger han til.

- Vi er glade for å styrke våre forbindelser med Argentinas ledende energiselskap, YPF, også innen vindkraft. Vi ser fram til å bidra til utbyggingen av vindparkprosjektet Cañadón León og samarbeide med YPF Luz, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor.

Transaksjonen er gjenstand for visse betingelser, blant annet godkjenning fra relevante antitrustmyndigheter og prosjektfinansiering.