Equinor vil investere i bevaring av regnskog

Publisert

Equinor forteller i en pressemelding at de er er klare til å investere i bevaring av regnskog så snart et velfungerende marked er på plass for privat sektor.

– De viktigste klimatiltakene for Equinor vil fortsatt være å redusere utslippene fra vår produksjon av olje og gass, og betydelig vekst innen fornybar energi. Men for å begrense de menneskeskapte klimaendringene må vi alle gjøre mer. Derfor ønsker vi også å investere i bevaring av regnskog, et av de viktigste og mest effektive klimatiltakene, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor.

Nå forbereder Equinor investeringer i redusert avskoging tilsvarende utslippene fra selskapets volumer fra egenoperert produksjon i områder der det ikke er en pris på CO2 . I 2017 var utslippene fra denne produksjonen i underkant av 1 million tonn.

– Investeringer i bevaring av regnskog kan få en trippel positiv effekt. For det første bidrar vi til å hindre avskoging, noe vi vet er helt avgjørende for å nå klimamålene i Parisavtalen. For det andre vil vi frivillig betale for egne klimagassutslipp der det i dag ikke er en pris på CO2. For det tredje bidrar vi til å utvikle et internasjonalt marked som legger til rette for at vi og andre selskaper kan investere i bevaring av regnskog, sier Sætre.

Budskapet fra Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) er at alle må gjøre mer for å begrense klimaendringene og redusere konsekvensene de kan gi. Bevaring av skog og landarealer kan bidra med opptil en tredjedel av løsningen på verdens klimaproblemer.

Equinor arrangerer i dag Høstkonferansen i samarbeid med Olje- og Energidepartementet og Det Internasjonale Energibyrået (IEA) på Det Norske Teateret. enerWE er tilstede og vil rapportere fra konferansen.

I tråd med FNs klimakonvensjon har Norge igangsatt en betydelig klima- og skogsatsing. Siden 2008 har Norge utbetalt omtrent 23 milliarder kroner til kampen mot avskoging i utviklingsland (REDD+), og vil fortsette dette arbeidet fram mot 2030.