Statoil regner med å bli Equinor 15. mai

Publisert

Statoil går fra å være et rent olje- og gasselskap til å bli et helhetlig energiselskap der også fornybare energikilder får en stadig viktigere rolle. Som en del av den prosessen ønsker selskapet å bytte navn fra Statoil til Equinor, og nå tyder alt på at selskapet får viljen sin.

Den 15. mai 2018 skal generalforsamlingen i Statoil stemme over styrets forslag om å endre navn på selskapet, fra Statoil ASA til Equinor ASA.

Selskapet forventer å implementere navneendringen fra og med 16. mai 2018, noe som innebærer at 15. mai 2018 forventes å bli den siste dagen med handel på Oslo Børs under ticker ”STL”. Fra og med 16. mai 2018 er selskapets aksjer forventet å bli handlet på Oslo Børs under den nye tickeren “EQNR”.

Navneendringen og etterfølgende implementering og endring av ticker på Oslo Børs er betinget av generalforsamlingens godkjenning av navneendringen og formell registrering i Foretaksregisteret. Basert på uttalelser om støtte til navneendringen fra selskapets majoritetseier, forventer selskapet at generalforsamlingen godkjenner forslaget om å endre selskapets navn til Equinor ASA.

Staten eier 67 prosent av Statoil direkte, samt ytterligere 3 prosent gjennom Folketrygdfondet. Olje- og energiminister Terje Søviknes har gitt sin, og dermed også regjeringens støtte til navneendringen. Deler av opposisjonen med Arbeiderpartiet i spissen har vært kritiske til navneendringen, men det førte ikke til noe mer. Dermed er det lite som tyder på at Statoil forblir Statoil.

Powered by Labrador CMS