Statfjord har bidratt med 1600 milliarder kroner, og nå forlenges produksjonen

Legger bort planene om å stenge Statfjord A i 2022.

Publisert Sist oppdatert

Equinor skriver i en pressemelding at de og partnerne i Statfjord-området har besluttet å forlenge produksjonen på Statfjord mot 2040. Planene om å stenge Statfjord A i 2022 legges bort.

Det skjer som en følge av at en omfattende kartlegging av undergrunnen viser at det gjenværende potensialet i Statfjord-området fortsatt er stort.

Equinor er operatør på feltet, og med seg i lisensen har de flere partnere:

  • Vår Energi AS
  • Spirit Energy Norway AS
  • Petoro AS
  • Wintershall Dea Norge
  • Idemitsu Petroleum Norge AS

Statfjord A skulle etter planen avvikles i 2022, men nå forlenges levetiden til 2027. Statfjord B og C skal forlenges forbi 2035.

Statfjord har gjennom førti års produksjon skapt 1600 milliarder i brutto inntekter for eierne og det norske samfunnet.

Vi har et ansvar ovenfor samfunnet og våre eiere for å realisere hele verdipotensialet fra våre produserende felter på norsk sokkel

Arne Sigve Nylund

– Vi har et ansvar ovenfor samfunnet og våre eiere for å realisere hele verdipotensialet fra våre produserende felter på norsk sokkel. Statfjord er et felt i verdensklasse som har levert enorme mengder energi til verden. Feltet har gitt høy verdiskapning og vært en hjørnestein for utviklingen av hele den norske petroleumsnæringen, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for norsk sokkel i Equinor.

Produksjonen fra Statfjord skal forlenges gjennom å modne nye reserver til utvinning og at det gjøres nødvendige oppgraderinger av plattformene. Dette vil øke aktivitetsnivået på feltet betydelig.

Det skal bores omtrent 100 nye brønner mot 2030.

Samtidig som nye brønner og forlenget produksjon skal øke inntektene, må Equinor fortsatt forbedre driften for å holde kostnadene lave. Derfor skal driften av Statfjord omorganiseres og det skal opprettes en ny senfaseenhet i Equinor.

Den nye enheten skal utvikle nye måter å jobbe på for sikker og effektiv drift med lave karbonutslipp fra senfasefelt på norsk sokkel.

Fra et klimaperspektiv er det mer utfordrende å hente ut olje i senfasen fordi det det krever mer energi enn når et felt er nytt.

Selv om Statfjord nå forlenges, blir det ubønnhørlig slutt en dag også for dette feltet.

Equinors senfaseenhet vil også ha ansvar for å videreutvikle selskapets kompetanse på fjerning av installasjoner på norsk sokkel og vil overta ansvaret for fjerningsprosjektene knyttet til Veslefrikk og Heimdal.

I arbeidet med den nye senfaseenheten og ny forretningsplan for Statfjord har ledelsen i Equinor samarbeidet med alle bedriftens fem fagforeninger:

  • Industri Energi
  • SAFE
  • NITO
  • Tekna
  • Lederne.

Jeg snakker på vegne av alle foreningene i Equinor når jeg sier at vi er glade for at levetiden for Statfjord nå skal forlenges i mange år

Bjørn Asle Teige

– Jeg snakker på vegne av alle foreningene i Equinor når jeg sier at vi er glade for at levetiden for Statfjord nå skal forlenges i mange år, som betyr økt sysselsetting og mer verdiskaping, det er jo et eventyr, sier Bjørn Asle Teige, konserntillitsvalgt og leder av SAFE i Equinor.

Det bekrefter Industri Energi.

– Arbeidsplassene på sokkelen er meget lønnsomme og er viktige for Norge, så dette er en god beslutning for oss, sier Per Martin Labråthen, konserntillitsvalgt og leder av Industri Energi i Equinor.

I de neste 5 årene vil klimagassutslippene per produserte fat fra Statfjord halveres ved at en opprettholder produksjonen uten å øke energiforbruket. Flere operasjonelle tiltak for energieffektivisering er identifisert for å holde energiforbruket konstant, selv om aktivitetene økes.