- Navnet signaliserer også at statens store andel i selskapet ikke er ønsket. Liker ikke!

Publisert

Statoil vil endre navn til Equinor, men forslaget møter motbør og kan ende opp i Stortinget. Ap minner om at de tidligere har ønsket å beholde Statoil-navnet.

Internt i Statoil skaper også navnebyttet stor debatt. Under følger et utdrag av diskusjonen på selskapets interne Yammer-kanal.

Det understrekes at bildene fra Statoils Yammer-kanal kun er et utvalgt. Det representerer ikke gjennomsnittet av hva ansatte i Statoil mener om navnebyttet.