Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- Equinor har betalt mer enn 25 milliarder kroner i skatt så langt i år

Betalte 72,8 prosent av overskuddet i skatt til den norske staten.

Publisert

I dag la Equinor frem tallene for årets første kvartal, og de viste en driftsinntekt på 4,19 milliarder dollar og et resultat etter skatt på 1,54 milliarder dollar. Med dagens dollarkurs tilsvarer det en omsetning på 36,7 milliarder kroner og et resultat på 13,5 milliarder kroner.

Det betyr at energiselskapet totalt betalte 2,65 milliarder dollar i skatt, og det tilsvarer 23,2 milliarder kroner. Brorparten av denne skatten er betalt til Norge.

Selskapet oppgir at de på norsk sokkel hadde et resultat på 872 millioner dollar av en omsetning på 3.219 millioner dollar. Det tilsvarer en skatteandel på 72,8 prosent, og det betyr at Equinor betalte 20,6 milliarder skatt i løpet av årets første kvartal.

Tilsvarende leverte selskapets internasjonale olje- og gassvirksomhet et resultat på 666 millioner dollar før skatt og et resultat etter skatt på 500 millioner. Det tilsvarer en skattesats på 24,9 prosent, altså langt lavere enn det norske skattenivået.

Equinor oppgir forøvrig at de totalt sett har hatt en skattesats på 63 prosent.

Tallene Equinor presenterer i dag er for årets tre første måneder, mens skatten belastes seks ganger i året. Konsernsjef Eldar Sætre påpeker derfor at hvis man tar med skattebetalingen som ble gjennomført 1. april i år, altså dagen etter at første kvartal var unnagjort, så er selskapets bidrag til den norske statskassen betydelig høyere.

- Equinor har betalt mer enn 25 milliarder kroner i skatt så langt i år, sier Sætre.

For å sette det i perspektiv så henter staten inn 20,8 milliarder kroner i tobakks- og alkoholavgifter og 25,8 milliarder kroner i løpet av hele 2019.

I tillegg til skatteinnbetalingene som går direkte til statskassen tjener også Norge penger på utbyttet fra selskapet. Staten eier 67 prosent av aksjene i Equinor, og har i tillegg en eierandel på 3,06 prosent gjennom folketrygdfondet. Oljefondet investerer ikke i norske selskaper.