Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Equinor betalte 14,5 milliarder i skatt på olje- og gassutvinningen fra norsk sokkel

Totalt bidro energiselskapet med 22,7 milliarder kroner i skatt i årets andre kvartal.

Publisert

Equinor har i dag lagt frem tallene for årets andre kvartal, og de var svakere enn forventet. Det er likevel snakk om betydelige beløp. Energiselskapet leverte et resultat før skatt på 3,5 milliarder dollar, og med dagens valutakurs tilsvarer det 30,5 milliarder kroner.

Av det oppgir Equinor at de har betalt 64 prosent i skatt. Totalt er det snakk om 2,6 milliarder dollar, eller nesten 22,7 milliarder kroner i skatt.

Av dette betalte Equinor 14,5 milliarder kroner i skatt på olje- og gassutvinningen i Norge, og resten var skatt den internasjonale virksomheten og på rafinerivirksomheten. Det betyr at den effektive skattesatsen i Norge var på 71,4 prosent.

Mens den vanlige selskapsskatten i Norge har blitt redusert med 1 prosentpoeng hvert år mens den sittende regjeringen har sittet med makten, har petroleumsskatten samtidig blitt oppjustert slik at den har ligget jevnt på 78 prosent av overskuddet. Det har sikret staten gode inntekter fra selskapene selv om resten av næringslivet gradvis har fått lavere skatt.

Når Equinor i sitt kvartalsregnskap oppgir lavere effektiv skattesats enn disse 78 prosentene så har det flere årsaker. Noe av det går på avskrivninger, og noe av det går på at selskapet også har aktiviteter som ikke ilegges den samme skattesatsen.

Staten eier forøvrig 67 prosent av Equinor direkte, samt ytterligere 3,06 prosent gjennom Folketrygdfondet. Det betyr at i tillegg til å hente ut store beløp fra virksomheten gjennom skattleggingen, bidrar Equinor også med store beløp til fellesskapet gjennom utbytte.