Equinor kutter to tredjedeler av utbyttet

- I denne ekstraordinære markedssituasjonen har vi besluttet å redusere kontantutbyttet for første kvartal 2020 med 67 prosent.

Publisert Sist oppdatert

Equinor skriver i en pressemelding at de reduserer utbyttet for første kvartal 2020 med 67 prosent.

Equinor har allerede iverksatt kraftfulle tiltak for å styrke vår likviditet og finansielle robusthet

Eldar Sætre

- Equinor har allerede iverksatt kraftfulle tiltak for å styrke vår likviditet og finansielle robusthet. I denne ekstraordinære markedssituasjonen har vi også besluttet å redusere kontantutbyttet for første kvartal 2020 med 67%, sammenliknet med det foreslåtte utbyttet for fjerde kvartal 2019, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor ASA.

Energiselskapet har også tidligere tatt grep for å sikre seg likviditet og handlingsrom gjennom den kombinerte krisen som kommer av drastisk etterspørselsfall som følge av virustiltak og priskrigen mellom OPEC og Russland.

De har tidligere utstedt et obligaasjonslån for å sikre seg over 50 milliarder kroner, og har også suspendert tilbakekjøpsprogrammet som reduserte antall utestående aksjer.

I tillegg har de iverksatt en handlingsplan for å kutte kostnader med over 30 milliarder kroner.

Som et modent selskap med jevnt over store inntekter fra olje- og gassvirksomheten har Equinor et utbytteprogram der de i motsetning til de fleste andre selskaper deler ut utbytte flere ganger hvert år. Frem til nå har Equinor lagt seg på en linje der de betaler ut utbytte hvert eneste kvartal. Det fortsetter de med, men belpet blir altså markant lavere enn tidligere forventet.

Utbyttet fra Equinor er forøvrig en av statens viktige inntektskilder, da staten eier 67 prosent av Equinor direkte, samt ytterligere 3,06 prosent gjennom Folketrygdfondet.

For Equinor vil dette sikre ekstra likviditet, men det kan gjøre selskapet mindre attraktivt for finansielle investorer på sikt. En av oljebransjens store styrker som investeringsobjekt er at de normalt har en jevn kontantstrøm og kan tilby regelmessige utbytter.

Nå som det skaper et avvik fra dette, kan noen investorer se seg nødt til å selge aksjer for å hente ut kontantstrømmen de ellers hadde regnet med. Det kan gi utslag for aksjekursen på kort sikt, og på lang sikt kan det gjøre det litt mindre attraktivt å investere i Equinor ettersom utbyttene ikke er like sikre som de har vært.