Equinor sin nyttårshilsen skaper ingen jubel i nord!

Publisert

Kommentar av Kjell Giæver, Direktør i Petro Arctic.

Vi roper derimot et høyt varsko. Vi som bor her nord, og som skal sørge for at det «bor folk i husan», har en plikt til å gi en klar beskjed om at denne gangen holder det ikke med utsettelse eller midlertidige løsninger.

Vi snakker om etablering av ilandføringsterminal på Veidnes i Honningsvåg kommune.

Historien er lystig nok.

En vakker vinterdag i 2013 inviterte Statoil og deres partnere til stor feiring på Veidnes i Nordkapp kommune.

De skulle bygge en ilandføringsterminal for olje fra de store oljefunnene, fra Skrugard og Havis i Barentshavet.

Endelig skulle neste kapitel i historien om ringvirkninger av oljeaktiviteten skrives, og et helt samfunn i Honningsvåg skulle få ny giv og optimisme. Hele landsdelen skulle tas i bruk!

Så, like før jul i år, orienterer Regjeringen Stortinget om Equinor sitt nei til anbefalinger om en terminal på Veidnes. Oljen skal ikke på land, og ringvirkninger som ble lovet, er borte som dugg for solen.

Svaret de gir, er at terminalen på Veidnes vil være samfunnsmessig ulønnsom.

Vårt svar er at dette er direkte FEIL!

Sjelden har vel et prosjekt vært mer samfunnsmessig lønnsomt enn terminal på Veidnes.

Vi bygger ikke lønnsomme samfunn med midlertidige løsninger

Hele norsk sokkel er utviklet gjennom godt politisk håndverk og en dyktig petroleumsnæring. Flere gigantiske prosjekter på norsk sokkel er besluttet ut fra en helhetsvurdering, hvor landets og næringens interesser er blitt sett under en samlet samfunnsmessig lønnsomhetsvurdering. Den gigantiske rørledningen Polarled til 24 milliarder kroner er et godt eksempel på en slik forvaltning.

Her skrev Stortinget at

«Lønnsomheten i prosjektet må sees i sammenheng med utbyggingen av Aasta Hansteen-feltet og framtidige utbygginger i området»

Nå er tiden kommet for å beslutte en terminal på Veidnes i Finnmark. Blir det olje rett til markedet, eller blir det kun midlertidige løsninger i Sarnesfjorden, med oljeomlastning fra skip? Vi roper et varsko fra nord. Vi bygger ikke lønnsomme samfunn med midlertidige løsninger. Bygger vi ikke terminal nå med de store oljevolumene fra Castberg, blir terminalen aldri lønnsom.

Petroleumsaktiviteten gir i dag betydelig ringvirkninger også i Nord Norge. Hammerfest er selve symbolet på samfunnsbygging og verdiskaping lokalt av denne næringen. Men uten fortsatt leting og utbygging av nye funn vil dette stoppe opp.

Samtidig er legitimitet til oljenæringen fra oss som bor her nord, helt avgjørende for videre inntekter og aktiviteter til havs for denne viktige næringen.

Oljen skal på land i Finnmark, terminalen skal bygges, og lønnsomme samfunn skal utvikles.

Kommentar av Kjell Giæver, Direktør i Petro Arctic.