– Departementet har vært for opptatt av oljeproduksjon og for lite opptatt av lønnsomhet

Riksrevisjonen har konkludert med at olje- og energidepartementets mangelfulle oppfølging av Equinors utenlandssatsing er kritikkverdig.

Publisert

Riksrevisjonen legger i dag frem sin årlige rapportering til Stortinget, og der har de blant annet tatt for seg Olje- og energidepartementets oppfølging av Equinors utenlandsinvesteringer.

Undersøkelsen viser at departementet ikke har hatt tilstrekkelig oversikt over innholdet i Equinors offentlige rapportering.

– Departementet har vært for opptatt av oljeproduksjon og for lite opptatt av lønnsomhet. Først i 2020 uttrykte statsråden behov for mer tilgjengelig og åpen informasjon om Equinors virksomhet i USA. Det er kritikkverdig at dette ikke skjedde tidligere, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Olje- og energidepartementet ble først klar over omfanget av Equinors tap i USA gjennom media i 2020, til tross for at tapene har vært rapportert og tilgjengelig i Equinors årsrapporter siden 2017, slår Riksrevisjonen fast.

– En aktiv og informert eier bør ha bedre oversikt over innholdet i årsrapporten enn det departementet har hatt, sier Per-Kristian Foss.

I Riksrevisjonen kategorisering slås det fast at dette er kritikkverdig. Det er en av de mildere beskrivelsene, men Riksrevisjonen er likevel helt klar:

  • Statsråden burde fremsatt forventninger om mer åpenhet fra Equinor om resultater fra utenlandsinvesteringene tidligere enn i 2020.
  • For mye oppmerksomhet på oljeproduksjon kan ha ført til at Olje- og energidepartementet har oversett andre aspekter ved lønnsomhet, som kostnader.

Her kan du laste ned og lese undersøkelsen i sin helhet.