Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Oljebyråkrater takker nei til kontrollhøring

– Vi stiller med to medarbeidere fra Oljedirektoratet.

Publisert

Flere av oljebyråkratene som er invitert til Stortingets kontrollhøring om åpningen av Barentshavet sørøst, har sagt at de ikke vil stille.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har nå deltakerlisten klar til den planlagte høringen 15. februar.

På listen står både sittende olje- og energiminister Tina Bru (H) og de tidligere statsrådene Ola Borten Moe (Sp) og Åslaug Haga (Sp).

I tillegg møter fem byråkrater fra Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet.

Men fem andre har takket nei, alle fem fra Oljedirektoratet.

Bekymret for ukultur

SVs stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård understreker at å møte til høring er frivillig. Men det er også ganske uvanlig å takke nei, påpeker han.

– Jeg har respekt for at folk av ulike grunner ikke ønsker å delta på en høring. Men det er synd, sier Øvstegård til NTB.

– Det virker som det har en kostnad å snakke om denne saken offentlig for Stortinget. Det styrker mitt inntrykk av at vi her har å gjøre med et oljeindustrielt kompleks – et oljebyråkrati hvor det ikke er lett å sette søkelyset på en mulig ukultur, advarer han.

Kommunikasjonsdirektør Ola Anders Skauby i Oljedirektoratet avviser bestemt at det har vært noe press for å takke nei.

– Vi stiller med to medarbeidere fra Oljedirektoratet. De øvrige som har fått invitasjon, har valgt å takke nei ut ifra at det ble påpekt i invitasjonen at det var frivillig å stille, sier Skauby til NTB.

– Dette er en beslutning de har tatt selv, sier han.

Strid om lønnsomhetsberegninger

Bakteppet for kontrollsaken er dokumenter som er lagt fram i forbindelse med Høyesteretts behandling av det såkalte klimasøksmålet.

Der kommer det fram at Oljedirektoratet hadde gjort beregninger av lønnsomheten ved olje- og gassutvinning i Barentshavet sørøst, men at disse ikke ble delt med Stortinget før de folkevalgte vedtok å åpne havområdene for petroleumsvirksomhet.

Øvstegård håper høringen vil avdekke om embetsverket aktivt filtrerte kunnskap til fordel for oljeindustrien.

– Jeg har store forventninger til hva de som har takket ja, kommer til å fortelle, sier han.

Negative tall

Oljedirektoratets første tall på lønnsomheten ved olje- og gassvirksomhet i Barentshavet sørøst lå i et regneark som ble sendt på epost til Olje- og energidepartementet i mars 2012.

Disse beregningene viste at virksomheten kunne gå om lag 1,8 milliarder kroner i minus ved et lavt scenario. Men tallene var usikre, og Oljedirektoratet advarte mot å overtolke dem.

I 2013 gjorde Oljedirektoratet nye beregninger basert på nye geologiske undersøkelser av havbunnen. Også her kom det fram at petroleumsvirksomheten i disse havområdene kunne bli ulønnsom. Men de oppdaterte beregningene fra 2013 ble liggende i direktoratets interne arkiv.

Dermed ble ingen av lønnsomhetsberegningene lagt fram for Stortinget eller offentligheten før beslutningen om å åpne Barentshavet sørøst ble tatt.

Programmet klart

Selv om fem ansatte i Oljedirektoratet nå uteblir fra kontrollhøringen 15. februar, møter flere av oljebyråkratene som ledet arbeidet med åpningsprosessen.

Dette er deltakerlisten:

  • tidligere ressursdirektør i Oljedirektoratet Rolf Wiborg.
  • tidligere olje- og energiminister Åslaug Marie Haga (Sp)
  • tidligere oljedirektør i Oljedirektoratet Bente Nyland
  • Oljedirektør Ingrid Sølvberg i Oljedirektoratet
  • tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp)
  • Olje- og energiminister Tina Bru (H) møter med ekspedisjonssjef Lars Erik Aamot og avdelingsdirektør Gaute Erichsen

(©NTB)