Hammerfest LNG plant på Melkøya
Hammerfest LNG plant på Melkøya

Nå har Haltbrekken fått Melkøya-svar fra Rotevatn

Se hva klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn svarer om ulovlige utslipp.

Publisert

I forrige uke ba Venstre-politiker Lars Haltbrekken klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn om en redegjørelse om mulige ulovlige oljeutslipp av Equinor på Melkøya og en oversikt over andre anlegg med utslipp.

- Ifølge mediene Klassekampen og Finnmark Dagblad har Equinor hatt ulovlige utslipp fra anlegget sitt på Melkøya hvert eneste år siden 2010. Hva vil statsråden gjøre for at Equinor overholder utslippstillatelsen på Melkøya, og kan jeg be om en oversikt over andre større anlegg som har hatt ulovlige utslipp de siste fem årene? skrev Haltbrekken til Rotevatn.

Nå har altså Sveinung Rotevatn sendt et skriftlig svar til Haltbrekken. Her minner Rotevatn først om at det er selskapene selv som har det primære ansvaret for å unngå ulovlig forurensning fra sin virksomhet. Mens Miljødirektoratet, Petroleumstilsynet og Kystverket på sin side - har styresmakt-ansvar knyttet til ulovlig forurensning fra petroleumssektoren.

Når det gjelder de ulovlige Equinor-utslippene på Melkøya, skriver Rotevatn at Miljødirektoratet opplyser at Equinor siden 2010 har rapportert om totalt 50 ulovlige utslipp fra Melkøya som ikke blir karakterisert som akutt forurensning, og 39 tilfelle av akutt forurensning. De 50 utslippene er til sammen på om lag 1,3 tonn til sjø, 2200 tonn til luft og 32 liter til grunn, og inkluderer komponenter som blant annet ammoniakk, NOX, CO2, brannskum, olje og andre organiske stoff.

- De fleste tilfellene skyldes driftsproblem eller mindre lekkasjer med avgrenset påvirkning på miljøet. Hendelsene er blitt avviksbehandlet og Miljødirektoratet har fulgt opp gjennom svar på egenrapportering, dialog og tilsyn, skriver Rotevatn.

I den samme perioden ble i tillegg totalt 306 tonn (39 hendelser) rapportert som akutt forurensning til luft, hovedsakelig knyttet til to utslipp i 2014 og 2015.

- Alle ulovlige utslipp skal rapporteres

Når det gjelder utslipp ved andre, store anlegg presiserer Rotevatn at større petroleumsanlegg på land inkluderer i tillegg til Equinor sitt anlegg på Melkøya, Esso Norge sitt anlegg på Slagentangen, Gassco sitt prosessanlegg på Kollsnes, Gassco sitt prosessanlegg på Kårstø, Equinor sitt anlegg på Mongstad, Gassco sitt anlegg på Nyhamna og Equinor sitt anlegg på Stureterminalen.

- Alle disse anleggene har rapportert om ulovlige utslipp de siste fem årene. I tillegg blir alle innretningene offshore regnet som større anlegg, skriver han.

Alle de ulovlige utslippene er likevel uønsket og skal unngås i størst mulig grad.

Sveinung Rotevatn

Miljødirektoratet opplyser at det i de siste fem årene er rapportert om totalt 952 utilsiktede utslipp til sjø og 193 utilsiktede utslipp til luft fra petroleumsvirksomhet til havs. Av de utilsiktede utslippene til sjø har 504 vært mindre enn 5 liter, og 297 har vært mellom 5 og 1000 liter. 151 har vært større enn 1000 liter.

- Alle utilsiktede utslipp fra petroleumsvirksomhet er definert som ulovlige og skal rapporteres til styresmaktene. Alle de ulovlige utslippene er likevel uønsket og skal unngås i størst mulig grad. Utslippene blir derfor fulgt opp av Miljødirektoratet som benytter ulike reaksjonsmåter, avhengig av hvor alvorlige utslippene er, skriver Rotevatn.