Ana Fonseca Nordang er del av konsernledergruppen til Anders Opedal i Equinor.
Ana Fonseca Nordang er del av konsernledergruppen til Anders Opedal i Equinor.

- Team med mangfold leverer bedre og gir mer verdi for Equinor

Equinor får likestillings-skryt av kvinnelig plattformsjef-pioner.

Publisert

I forrige uke kunne enerWE publisere et intervju med verdens første kvinnelige plattformsjef, Anne Grethe Ellingsen. Hun var ikke imponert over tempoet som kvinner rekrutteres inn i norsk oljebransje.

Anne Grethe Ellingsen var verdens første kvinnelige plattformsjef i 1983.
Anne Grethe Ellingsen var verdens første kvinnelige plattformsjef i 1983.

- Heldigvis har det kommet flere kvinner inn i bransjen, men jeg synes jo det går fryktelig seint, sa hun til enerWE.

Når enerWE spør om det er noen bedrifter eller ledere hun ønsker å trekke frem som gode eksempler for å rekruttere kvinner, vil Ellingen gi et klapp på skulderen til den nyutnevnte Equinor-sjefen Anders Opedal.

Ingen av de andre CEO-ene i bransjen har vært like dristige.

Anne Grethe Ellingsen

- Jeg ser at Equinor nå har en toppledelse med seks menn og fem kvinner - det er veldig flott. Det er CEO som velger sitt team. Ingen av de andre CEO-ene i bransjen har vært like dristige, sier hun til enerWE.

- Team med mangfold leverer bedre

Når enerWE ber Equinor om en kommentar til dette, er det direktør for konsernfunksjonen for mennesker og ledelse, Ana Fonseca Nordang, som svarer via e-post. Hun er med i Opedals nye ledergruppe som skal tre sammen i juni 2021, og da vil hun ha tittelen konserndirektør for Mennesker og organisasjon (PO).

Nordang trekker frem strategien for mangfold og inkludering som ble lagt for to år siden når hun kommenterer kjønnsfordelingen i den nye konsernledergruppen.

- Vi mener at team med mangfold leverer bedre og gir mer verdi for Equinor. Dette er grunnen til at vi etablerte en ny strategi for mangfold og inkludering for to år siden. Denne strategien har ført til at mangfold og inkludering er integrert i våre personalprosesser som for eksempel rekruttering, identifisering av talenter, målstyring og lederutvikling, mener hun.

Vi mener at team med mangfold leverer bedre og gir mer verdi for Equinor.

Ana Fonseca Nordang

Og hun trekker også frem at konsernet i 2019 implementerte et måltall (KPI, key performance indicator) på konsernnivå for mangfold og inkludering, som blir målt på teamnivå.

- Dette måltallet sikrer at hele selskapet fokuserer på å utvikle mer mangfoldige og inkluderende team, hvor alle kan føle seg trygge til å bidra og si sin mening. Vårt mål er at alle team i Equinor skal ha mangfold og være inkluderende innen 2025. På denne måten kan arbeidsstyrken vår reflektere de ulike forretningskulturer, partnere og land hvor vi har aktivitet. For å bygge mangfoldige team og benytte verdien av deres mangfold er viktig for oss på alle nivåer i selskapet – og konsernledelsen skal ikke være et unntak, sier Nordang.

Når mangfold skal defineres er det erfaring, kompetanse, alder, kjønn, utdanning, kulturell bakgrunn, religion, seksuell legning og ulik grad av funksjonsevne som er elementer som spiller inn.

- Norges (og verdens) første plattformsjef Anne Grethe Ellingsen kaller dette modig og dristig - er du enig i det?

- Andre får vurdere om dette er modig eller ikke. For oss er vi veldig fornøyd med at vi har en arbeidsstyrke hvor ulike talenter kan utvikle seg og levere i alle typer rolle, og at de og kan være i stand til å utvikle seg til de mest senior rollene i selskapet, svarer hun.

Har kjørt kurs om ubevisste fordommer

I saken om Ellingsen kastet hun en brannfakkel inn i debatten og trakk frem at siden det å sende kvinner på lederkurs i liten grad har hjulpet på kvinneandelen blant ledere i oljebransjen - bør man tenke på grep som å sende menn på kurs - for å sette dem i stand til å lettere finne kvinner som kan rekrutteres til stillinger.

I år har vi blant annet kjørt en serie med kurs rundt det vi kaller ubevisste fordommer.

Ana Fonseca Nordang

- Å trene våre ledere og ansatte i verdien av mangfold og inkludering har vært en prioritering i Equinor, og det arbeidet starter med konsernsjefen og konsernledelsen. I år har vi blant annet kjørt en serie med kurs rundt det vi kaller ubevisste fordommer. Vi oppfordrer alle våre ansatte til å gjøre seg kjent med dette temaet, sier hun.

Som tidligere nevnt skal ikke den nye konsernledergruppen tre sammen før juni neste år.

- Hva er årsaken til at den nye konsernledelses-gruppen ikke skal tre sammen før i juni neste år? Det virker som veldig lenge til?

- Vi må sikre at Equinors nye struktur og ledelse introduseres på en trygg og effektiv måte samtidig som vi sikrer at den daglige driften fortsetter uhindret. Anders Opedals team har blitt annonsert, og fokus nå er på videre struktur og organisasjonsnivåene som rapporterer til konsernledelsen. Tidslinjen reflekter denne spennende reisen som vi nå har foran oss, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS