Equinor betalte 21,3 milliarder kroner i skatt

Publisert

I dag presenterte Equinor sine tall for årets andre kvartal og årets første halvår. Der kom det frem at selskapet økte sine inntekter og overskudd takket være høy oljepris.

Som alle andre selskaper er Equinor veldig opptatt av å fortelle om de økonomiske resultatene, og hvor mye selskapet har tjent før og etter skatt. Hvor mye selve skattebeløpet utgjør er imidlertid et punkt som vanligvis hoppes over.

Ser vi på tallene i kvartalsrapporten, ser vi at selskapet hadde et justert driftsresultat på 4.314 millioner dollar, og etter skatt endte driftsresultatet for kvartalet på 1.695 millioner dollar. Det betyr at Equinor betalte 2.619 millioner dollar i skatt i årets andre kvartal alene.

Omregnet til norske kroner etter dagens dollarkurs betyr det at selskapet betalt 21,3 milliarder kroner i skatt.

For å sette det i perspektiv så er Norges forsvarsbudsjett på ca. 45 milliarder kroner.

Legger man sammen Equinors resultater for årets første halvår betalte Equinor 5.5560 millioner dollar i skatt. Det tilsvarer 45,3 milliarder kroner, altså nok til å dekke hele Norges forsvarsbudsjett i et helt år.

Dette er forøvrig skatteinntekter som kommer uavhengig av at staten eier 67 prosent av Equinor direkte, samt ytterligere 3 prosent gjennom Folketrygdfondet.

enerWE er tilstede på pressekonferansen der Equinor legger frem sitt kvartalsresultat, og der forteller finansdirektør Hans Jacob Hegge at de er godt fornøyde med skatteandelen de betaler. Den er nå på 60,7 prosent av resultatet.

- Den lave skatteraten i kvartalet var på 60,7 prosent, og den skyldes inntjening i områder med lav skatt, sier Hegge.

I utgangspunktet er skattesatsen på norsk sokkel på 78 prosent av overskuddet. Så justeres det av vanlige avskrivninger, samt av at Equinor er et internasjonalt selskap som opererer i flere markeder med forskjellig skattenivå. Selskapet er også involvert i fornybare investeringer som også påvirker utgiftene og skattesatsene.

Les også:

Powered by Labrador CMS