Maren Esmark og Helga Lerkelund i Naturvernforbundet kommer med tre utfordringer til den påtroppende konsernsjefen i Equinor - Anders Opedal, i denne kommentaren.
Maren Esmark og Helga Lerkelund i Naturvernforbundet kommer med tre utfordringer til den påtroppende konsernsjefen i Equinor - Anders Opedal, i denne kommentaren.

Naturvernforbundet: - Tre utfordringer til Equinors nye konsernsjef

Generalsekretær Maren Esmark og fagrådgiver Helga Lerkelund i Naturvernforbundet vil ha påtroppende Equinorsjef Anders Opedals oppmerksomhet med denne kommentaren.

Publisert Sist oppdatert

Vi gratulerer Anders Opedal med stillingen som ny konsernsjef i Equinor. Det er et velkjent uttrykk at med mye makt følger et stort ansvar. Equinors eksporterte utslipp er rundt fem ganger større enn Norges totale utslipp, og Opedal har et stort ansvar i en tid hvor verden de neste 30 årene skal omstilles til et nullutslippssamfunn.

Opedal har et stort ansvar i en tid hvor verden de neste 30 årene skal omstilles til et nullutslippssamfunn.

Equinor er stolte av egen klimasatsing hvor selskapet har en visjon om å kutte utslipp fra egen produksjon på norsk sokkel med 40 prosent innen 2030, 70 prosent innen 2040 og nær null utslipp innen 2050. Dette høres fantastisk ut. Samtidig er det viktig å huske at dette på ingen måte tar tak i hovedproblemet her: Produktet som vi eksporterer. Verden må omstilles vekk fra fossil energi. Dette gjelder både olje og gass. Utslipp fra forbrenning av Equinors olje og gass (såkalt «scope 3»-utslipp) utgjorde 247 MtCO2, rundt 5 ganger Norges årlige utslipp, i 2019, mens utslipp fra egen virksomhet var kun 11.5 MtCO2. Så lenge Equinor fortsetter å produsere fossil energi er selskapet med andre ord en del av problemet og ikke løsningen. Her er tre hovedutfordringer fra Naturvernforbundet til Equinors nye sjef:

1. Equinor må bli et fornybarselskap, ikke et «bredt» energiselskap

Styret i Equinor har gitt Anders Opedal oppgaven med å akselerere Equinors utvikling til et bredt energiselskap. Det høres ut som en viktig oppgave. Tidligere holdt det kanskje for aksjonærene at oljeselskapene holdt på med sitt, så lenge de syslet med litt fornybar energi på siden.

I 2020 holder det ikke lenger å tenke slik, og stadig flere investorer trekker seg helt ut av fossil energi. Det kan tyde på at flere har fått øynene opp for alvoret, men dessverre går ikke utviklingen raskt nok. En amerikansk studie viser at klimautviklingen fra 2005 til 2020 matcher FNs «worst case» scenario. Det er en framtid ingen av oss ønsker oss.

Vi vil derfor utfordre Opedal til å sørge for at Equinor i løpet av de neste 20 årene ikke bare er et «bredt» energiselskap, men et selskap som ikke lenger leter, borer eller investerer i fossil energi. Det viktigste selskapet kan gjøre i 2020 er å fatte vedtaket om at de ikke skal lete etter mer olje og gass, og starte strategiarbeidet mot å utvikle en ny, bærekraftig forretningsmodell.

Vi vil derfor utfordre Opedal til å sørge for at Equinor i løpet av de neste 20 årene ikke bare er et «bredt» energiselskap, men et selskap som ikke lenger leter, borer eller investerer i fossil energi.

2. Trekk lisensene ved iskanten

Equinor har flere særlig stygge eksempler bak seg, som oljesand i Canada og planene om oljeboring i sårbare Australbukta (som heldigvis ble lagt på is). I dag er det ingen tegn på at Equinor tenker å slutte å lete etter mer olje og gass, og tilsynelatende er det ingen områder som er «off limits». Også i norske og arktiske farvann ser vi at Equinor går målrettet på særlige sårbare områder med store miljøverdier. Et eksempel er iskantsonen.

I dag er det ingen tegn på at Equinor tenker å slutte å lete etter mer olje og gass, og tilsynelatende er det ingen områder som er «off limits».

Equinor sitter i dag på tre lisenser som befinner seg innenfor dette sårbare og verdifulle området. Iskantsonen danner selve livsgrunnlaget for livet i Arktis. Samtidig er det utsatt for et enormt press som følge av klimaendringer. I en studie publisert i Nature Climate Change konkluderer forskerne med at den observerte oppvarmingen i dette området de siste tiårene kan sammenlignes med de ekstreme hendelsene under siste istid. De mener at klimamodellene fra FN underestimerer hvor fort Arktis nå endrer seg.

Oljeboring langt nord i Arktis vil med andre ord bidra til enda større press på et allerede svært sårbart økosystem. Vi utfordrer Opedal til å være sitt ansvar bevisst både når det kommer til klima og sårbar natur og trekke Equinor ut av lisensene som befinner seg innenfor iskantsonen.

3. Elektrifisering av sokkelen løser ikke klimaproblemet

Verden har ikke plass til utslippene Equinor planlegger å slippe ut, og vi må ikke lure politikere og det norske folk til å tro at elektrifisering løser klimaproblemet.

Hvorfor skal norske skattebetalere og Equinor bruke milliarder av kroner og store mengder fornybar energi på elektrifisering av sokkelen, når produktet vi tar opp av havbunnen og selger videre ikke er liv laga for framtida? Verden har ikke plass til utslippene Equinor planlegger å slippe ut, og vi må ikke lure politikere og det norske folk til å tro at elektrifisering løser klimaproblemet.

Vi ønsker Opedal lykke til i ny jobb! Vi håper du blir husket som konsernsjefen som startet prosessen med å ta Equinor inn i fremtiden og ut av fossilalderen.

Generalsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet og fagrådgiver Helga Lerkelund i Naturvernforbundet