Equinor skal investere 50 milliarder i nullutslipp på norsk sokkel

Skal kutte utslippene med 40 prosent innen 2030, 70 prosent innen 2040 og ned mot nær null utslipp innen 2050.

Publisert Sist oppdatert

Søndag rapporterte E24 og VG at den norske oljebransjen har blitt enige om en ambisjon om nett nullutslipp på norsk sokkel innen 2050. Nå bekrefter Equinor ambisjonen, og i en pressemelding skriver de at de har som mål å redusere de samlede klimagassutslippene fra sine opererte felt og landanlegg i Norge med 40 prosent innen 2030, 70 prosent innen 2040 og ned mot nær null utslipp innen 2050.

Innen 2030 betyr dette årlige kutt på over fem millioner tonn CO2, tilsvarende om lag ti prosent av Norges samlede utslipp.

– Equinor støtter Parisavtalen og et mål om netto null utslipp for samfunnet. Vi er allerede industriledende når det gjelder å produsere med lave CO2-utslipp, og vi lanserer nå nye ambisjoner om omfattende tiltak som vil gi betydelige, absolutte utslippskutt i Norge, helt ned mot nær null utslipp i 2050. Dette er i tråd med samfunnets klimamål og vår strategi om høy verdiskaping med lave karbonutslipp, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor.

Det utgjør en betydelig kostnad å elektrifisere aktiviteten på norsk sokkel, men Equinor mener at verdiene er så store at det er verdt det.

Feltene og anleggene har potensiale til å generere om lag 3 000 milliarder kroner i inntekter til den norske stat fram mot 2030

Eldar Sætre

– Samtidig som vi realiserer disse ambisjonene, forventer vi at våre opererte felt og anlegg skal skape betydelige verdier. Feltene og anleggene har potensiale til å generere om lag 3 000 milliarder kroner i inntekter til den norske stat fram mot 2030. Nye felt, levetidsforlengelser, økt olje- og gassutvinning samt effektiv drift vil bidra til høy verdiskaping, sier Sætre.

Han legger til at dette tiltaket vil være viktig for fremtidig konkurransekraft i en verden som blir stadig mer opptatt av klimagassutslipp.

- De nye klimaambisjonene vil styrke den framtidige konkurransekraften for norsk sokkel og verdiskapingen for Equinor, samtidig som de støtter videre industriell utvikling i Norge, sier Sætre.

Som alt annet i oljebransjen, er det snakk om betydelige beløp som må investeres for å gjennomføre dette.

Vi planlegger investeringer i størrelsesorden 50 milliarder kroner sammen med våre partnere innen 2030 for å kutte utslipp

Eldar Sætre

– Vi planlegger investeringer i størrelsesorden 50 milliarder kroner sammen med våre partnere innen 2030 for å kutte utslipp og styrke den langsiktige konkurransekraften til våre felt og anlegg. Equinor har lagt stabile rammevilkår og nødvendige investeringer i elektrisitetsnettet til grunn når vi har satt ambisjonene, sier konsernsjef Sætre.

Den første delen av planen med reduserte utslipp frem mot 2030 innebærer over fem millioner tonn i årlige kutt, og utgjør om lag 10 prosent av de samlede årlige klimagassutslippene i Norge i dag. På samme måte som for EUs kvotesystem, er 2005 brukt som utgangspunkt for beregningen av utslippskutt. De samlede utslippene fra Equinors egenopererte felt og anlegg i 2018 var på rundt 13 millioner tonn, om lag på samme nivå som i 2005.

Ambisjonen dekker alle klimagassutslipp fra offshore-felt og landanlegg i Norge der Equinor er operatør, medregnet både Scope 1 og Scope 2 utslipp av CO2 og metan. Siden metanutslippene er svært lave på norsk sokkel, utgjør CO2-utslippene den klart største delen.

Norsk sokkel har allerede gjort en del tiltak, men det er fortsatt stort potensiale å hente ut. Det anslås at ca 85 prosent av de gjenværende utslippene kommer fra gassturbinene. Det betyr at det er veldig mye å hente på å bytte ut de.

BarChartRace_feltutslipp.gif

En 40 prosents reduksjon innen 2030 vil realiseres gjennom storskala tiltak som energieffektivisering, digitalisering og iverksetting av elektrifiseringsprosjekter på sentrale felt og anlegg, inkludert Troll, Oseberg og Hammerfest LNG. Målet for 2030 vil kreve samlede investeringer på rundt 50 milliarder kroner for Equinor og partnerne.

Ytterligere reduksjonsmål opp mot 70 prosent i 2040, og nær null utslipp i 2050, vil kreve flere tiltak, blant annet flere elektrifiseringsprosjekter, konsolidering av infrastrukturen samt mulighet til å utvikle teknologi og nye verdikjeder.

I 2050 forventer Equinor at den norske olje- og gassproduksjonen vil ligge på under halvparten av dagens nivå. Det er da lagt til grunn utbygging av de definerte prosjektene som ligger foran oss, betydelige tiltak for å øke produksjonen fra eksisterende felt og fortsatt letevirksomhet.

Equinor er nøye med på påpeke at ambisjonene forutsetter at rammevilkårene for bransjen fortsetter å holdes stabile.

Powered by Labrador CMS